Jazyky pro hospodářský růst a zaměstnanost

V zájmu rozvoje poptávaných kvalifikací spolupracuje Evropská komise se subjekty z oblasti vzdělávání i trhu práce.

O co se jedná?

Dobré jazykové znalosti a komunikační dovednosti jsou důležité jak pro jednotlivce, tak pro podniky.

Příliš mnoho evropských firem přichází o lukrativní obchodní zakázky v důsledku nedostatečné znalosti cizích jazyků a jiných kultur. Je tudíž zřejmé, že je třeba k mnohojazyčné komunikaci zaujmout zcela jiný, strategičtější postoj.

Mladí lidé, kteří se učí cizí jazyky, mohou vyjet do zahraničí za studiem nebo na odbornou stáž, a znalost cizího jazyka si tam upevnit. V zahraničí totiž nebudou studovat pouze odborné předměty své specializace, ale zdokonalí si také své jazykové znalosti a dovednosti v oblasti mezikulturní komunikace. To bude jednou velkou výhodou při hledání práce a v konečném důsledku značným přínosem pro jejich budoucí zaměstnavatele.

Podle studie o dopadu studentského výměnného programu Erasmus se totiž absolventi s mezinárodní zkušeností na trhu práce mnohem lépe uplatňují.

Co v této oblasti dělá Evropská komise?

V zájmu rozvoje poptávaných kvalifikací spolupracuje Evropská komise se subjekty z oblasti vzdělávání i trhu práce. Prostřednictvím platformy EU s názvem Skills Panorama, která poskytuje přehledná, spolehlivá a aktuální data z pracovního trhu, přispívají vlády členských států, zaměstnavatelské organizace a odbory ke snaze předpovědět, které dovednosti budou v jednotlivých odvětvích potřeba, a odhadnout potřebné jazykové znalosti.

Dalším důležitým projektem je ESCO, který klasifikuje evropské dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolaní. Tento projekt je součástí strategie Evropa 2020. Ve 24 jazycích poskytuje srozumitelné informace o dovednostech, schopnostech a kvalifikacích, které jsou pro různá zaměstnání v EU vyžadovány. Projekt začal fungovat v roce 2010 a podporuje jej Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání.

Komise také shromažďuje údaje z různých evropských studií týkajících se vazby mezi jazykovými znalostmi, konkurenceschopností a zaměstnatelností. Roste poptávka po specializovaných lingvistech pro různá jazyková povolání. Komise se proto snaží vytvořit vazby mezi univerzitami a uživateli jazykových služeb např. prostřednictvím fóra Translating Europe.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

V letech 2011–2013 Komise zajišťovala koordinaci platformy pro podniky, která přispívala do Sítě pro propagaci jazykových strategií na podporu konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti (CELAN). Jejím cílem bylo stanovit potřeby evropských firem i zaměstnanců z hlediska jazykové vybavenosti a poskytnout odpovídající nástroje k uspokojení těchto potřeb.

V červenci 2011 zveřejnila pracovní skupina „Jazyky pro pracovní uplatnění“ zprávu o poskytování vícejazyčných komunikačních dovedností, které by odpovídaly potřebám pracovního trhu.

Zjištění dvou posledních souhrnných zpráv o jazycích a zaměstnatelnosti s názvem Studie o znalosti cizích jazyků a zaměstnatelnosti a Jazyky a zaměstnatelnost (obě z roku 2015) poukazují na skutečnost, že mezi jazykovými znalostmi a zaměstnatelností existuje přímá souvislost. Závěr tedy zní, že dobrá znalost cizích jazyků je důležitým faktorem pro profesní rozvoj občanů EU. Zprávy rovněž obsahují analýzu poptávky po znalostech cizích jazyků na trhu práce a doporučení ohledně toho, jak v této oblasti podporovat zaměstnavatele a zaměstnance.

Dalším způsobem, jakým Komise podporuje znalost jazyků jako hnací síly hospodářského růstu, je program Erasmus+.