En faktabaserad politik

EU-kommissionen stärker faktaunderlaget för språkpolitiken genom kontinuerlig uppföljning. På så sätt hjälper vi länderna att bedöma aktuella språkkunskaper, så att de kan förbättra språkinlärningen.

Vad gör EU?

EU-kommissionen behöver tillförlitliga fakta för att kunna ta fram relevanta strategier och ändamålsenliga initiativ.

Därför följer kommissionen språkinlärningens och språkundervisningens utveckling med hjälp av tillgängliga datakällor.

Kommissionen samarbetar med Eurostat, Unesco och OECD för att samla in och analysera språkundervisningsdata i Europa. Utifrån dessa data tar man fram tillförlitliga europeiska indikatorer och standarder för språkkunskap.

Språkundervisningsrapporten från Eurydice innehåller också viktig information om utvecklingen i de olika länderna.

Varför är det viktigt?

EU-kommissionen stärker faktaunderlaget för språkpolitiken genom kontinuerlig uppföljning. På så sätt hjälper vi länderna att bedöma aktuella språkkunskaper, så att de kan förbättra språkinlärningen.

Det ger oss också information om de demografiska, sociala, ekonomiska och utbildningsrelaterade faktorer som påverkar språkkunskaperna i länderna och EU som helhet.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen publicerar en gång om året sin utbildningsöversikt, som är en kort rapport om utbildningssystemen i Europa och bidrar till en faktabaserad politik. Översikten bygger på olika riktmärken, indikatorer, studier och policydiskussioner och bildar ramen för samtalen med medlemsländerna inom EU:s utbildningsstrategi (Utbildning 2020).

Första steget mot bättre faktaunderlag för språkpolitiken togs med den europeiska indikatorn för språkkunskaper som hjälpte EU-länderna att utveckla sin språkpolitik och förbättra sina nationella standarder.