Politika, podprta z dejstvi

Evropska komisija omogoča zbiranje dejstev na področju učenja jezikov, zlasti z rednim spremljanjem. Tako bistveno pomaga vladam držav, da ugotovijo, kakšna je raven znanja drugega jezika, in sprejmejo ukrepe za izboljšanje rezultatov učenja jezikov.

Vloga EU

Evropska komisija lahko pripravi ustrezne politike in učinkovite pobude na podlagi trdnih dejstev.

Z razpoložljivimi podatkovnimi viri spremlja napredek pri poučevanju in učenju jezikov.

Evropska komisija pri zbiranju in analiziranju podatkov o učenju jezikov v Evropi sodeluje z uradom Eurostat, Unescom, in OECD. Na tej podlagi se pripravijo kazalniki in standardi jezikovnih kompetenc na evropski ravni.

Redno poročilo Ključni podatki o poučevanju jezikov na evropskih šolah, ki ga pripravi mreža Eurydice, tudi prispeva pomembne informacije o razvoju v državah.

Zakaj je potrebno

Evropska komisija omogoča zbiranje dejstev na področju učenja jezikov, zlasti z rednim spremljanjem. Tako bistveno pomaga vladam držav, da ugotovijo, kakšna je raven znanja drugega jezika, in sprejmejo ukrepe za izboljšanje rezultatov učenja jezikov.

Redno spremljanje rezultatov da informacije tudi o tem, kako demografski, socialni, ekonomski in izobraževalni dejavniki vplivajo na znanje jezikov v državah članicah.

Dosedanji ukrepi

Komisija vsako leto objavi Pregled izobraževanja in usposabljanja, ki omogoča oblikovanje politike na podlagi dejstev. To letno poročilo zgoščeno predstavi razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja v vsej Evropi. Pri pripravi poročila upoštevajo razna merila in kazalnike, nedavne študije in spremembe v politiki. Poročilo omogoča razpravo s posameznimi državami članicami v okviru strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET2020).

Prvi večji korak pri vzpostavitvi jezikovne politike na podlagi dejstev je bil Evropski kazalnik jezikovnih kompetenc, ki je državam članicam omogočil, da so izpopolnile jezikovne politike in izboljšale nacionalne standarde.