Politici bazate pe date concrete

Comisia Europeană consolidează baza de date concrete privind cunoașterea și predarea limbilor străine prin monitorizare periodică. Astfel, guvernele au date clare care le permit să înțeleagă la ce nivel se situează cunoașterea celei de-a doua limbi în rândul populației și să ia măsuri pentru a îmbunătăți rezultatele.

Rolul UE

Pentru a asigura elaborarea unor politici relevante și a unor inițiative eficace, Comisia Europeană creează o bază solidă de date și indicatori.

Utilizând sursele de date disponibile, ea monitorizează progresele din domeniul predării și învățării limbilor străine.

Comisia Europeană colaborează cu Eurostat, UNESCO și OCDE pentru a colecta și analiza date privind predarea limbilor străine în Europa. Plecând de la aceste informații, se elaborează indicatori și standarde privind competențele lingvistice la nivel european.

Raportul Date-cheie privind predarea limbilor străine în școlile din Europa, publicat periodic de rețeaua Eurydice, oferă, la rândul său, informații importante despre evoluțiile înregistrate în statele membre.

De ce este necesar acest lucru?

Comisia Europeană consolidează baza de date concrete privind cunoașterea și predarea limbilor străine prin monitorizare periodică. Astfel, guvernele au date clare care le permit să înțeleagă la ce nivel se situează cunoașterea celei de-a doua limbi în rândul populației și să ia măsuri pentru a îmbunătăți rezultatele.

Monitorizarea periodică oferă, de asemenea, informații privind modul în care factorii demografici, sociali, economici și educaționali afectează nivelul competențelor lingvistice din fiecare stat membru și de la un stat membru la altul.

Măsuri luate până în prezent

În fiecare an, Comisia publică Monitorul educației și formării, un instrument menit să favorizeze și să promoveze elaborarea de politici bazate pe date concrete. Acest raport anual prezintă, într-un document succint, evoluția sistemelor de educație și formare din Europa. El ține cont de o serie de criterii de referință și indicatori, precum și de studii și evoluții recente în materie de politici. În același timp, oferă un cadru pentru discuții cu fiecare stat membru: cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020).

Primul pas important în crearea unei baze solide de date concrete pentru elaborarea politicilor din domeniul limbilor străine l-a constituit indicatorul european al competențelor lingvistice. Acesta le permite statelor membre să își dezvolte politicile în materie de învățare a limbilor străine și să-și îmbunătățească standardele naționale.