Politika bbażata fuq l-evidenza

Il-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ il-bażi tal-evidenza fil-qasam tal-lingwi, partikolarment permezz ta’ monitoraġġ regolari. Dan huwa essenzjali biex jgħin lill-gvernijiet jifhmu l-livelli eżistenti ta’ profiċjenza fit-tieni lingwa u jippermettilhom jieħdu miżuri biex itejbu r-riżultati tat-tagħlim tal-lingwi.

X’inhu r-rwol tal-UE?

Biex tiżgura l-iżvilupp ta’ politiki rilevanti u inizjattivi effettivi, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa bażi ta’ evidenza soda.

Bl-użu ta’ sorsi ta’ data disponibbli, hi timmonitorja l-progress tat-tagħlim tal-lingwi u kif jiġu mgħallmin.

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-Eurostat, il-Unesco, u l-OECD  biex tiġbor u tanalizza data dwar it-tagħlim tal-lingwi fl-Ewropa kollha. Abbażi ta' dan, jiġu żviluppati fil-livell Ewropew indikaturi u standards sodi ta' kompetenza dwar il-lingwa.

Il-perjodiku Data Ewlenija dwar itTagħlim tal-Lingwi fl-Iskola, ipprovdut min-network Eurydice, iżid ukoll informazzjoni importanti dwar l-iżviluppi nazzjonali.

Għaliex hu meħtieġ?

Il-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ il-bażi tal-evidenza fil-qasam tal-lingwi, partikolarment permezz ta’ monitoraġġ regolari. Dan huwa essenzjali biex jgħin lill-gvernijiet jifhmu l-livelli eżistenti ta’ profiċjenza fit-tieni lingwa u jippermettilhom jieħdu miżuri biex itejbu r-riżultati tat-tagħlim tal-lingwi.

Il-monitoraġġ regolari jipprovdi informazzjoni dwar kif il-varjabbli demografiċi, soċjali, ekonomiċi u edukattivi jaffettwaw il-profiċjenza tal-lingwi fl-Istati Membri u bejniethom.

X'sar s'issa?

Kull sena, il-Kummissjoni tippubblika l-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ, li hu strument biex irawwem u jinkuraġġixxi tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza. Hu rapport annwali li juri, f’dokument qasir, l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ mal-Ewropa kollha. Dan jikkunsidra kemm varjetà ta' benchmarks u ta' indikaturi, kif ukoll studji u żviluppi ta' politika reċenti, u jipprovdi l-qafas għal diskussjonijiet ma' Stati Membri individwali fil-qafas strateġiku għal kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET2020).

L-ewwel pass ewlieni biex tiġi stabbilita bażi ta' evidenza soda għat-tfassil tal-politika fil-qasam tal-lingwi kien l-Indikatur Ewropew tal-Kompetenza Lingwistika, li jippermetti lill-Istati Membri jiżviluppaw il-politiki tagħhom għat-tagħlim tal-lingwi u jtejbu l-istandards nazzjonali tagħhom.