Politika utemeljena na dokazima

Redovitim praćenjem stanja u učenju jezika dobiva se temeljit uvid u to područje. Prikupljeni podaci pomažu vladama da točnije ocijene postojeće razine znanja stranih jezika i poduzmu mjere za poboljšanje ishoda učenja jezika.

Koja je uloga EU-a?

Europska komisija gradi opsežnu bazu podataka koja će joj pomoći da politike budu što relevantnije, a inicijative djelotvorne.

Na temelju dostupnih izvora podataka prati se napredak u području poučavanja i učenja jezika.

U suradnji s Eurostatom, Unescom i OECD-om Europska komisija prikuplja i analizira podatke o poučavanju jezika diljem Europe. Na toj se osnovi razvijaju pokazatelji i standardi jezičnih kompetencija koji vrijede za cijelu Europu.

U publikaciji Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi, koju objavljuje mreža Eurydice, mogu se pronaći važne informacije o kretanjima na nacionalnoj razini.

Zašto je to potrebno?

Redovitim praćenjem stanja u učenju jezika dobiva se temeljit uvid u to područje. Prikupljeni podaci pomažu vladama da točnije ocijene postojeće razine znanja stranih jezika i poduzmu mjere za poboljšanje ishoda učenja jezika.

Nadalje, redovitim praćenjem pribavljaju se informacije o tome kako demografske, socijalne, ekonomske i obrazovne varijable utječu na jezične kompetencije u pojedinim zemljama te u Europskoj uniji kao cjelini.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija svake godine objavljuje Pregled obrazovanja i osposobljavanja, koji pomaže u osmišljavanju politike utemeljene na dokazima i konkretnim podacima. U tom se izvješću sažeto opisuje razvoj sustava obrazovanja i osposobljavanja diljem Europe. Pritom se uzimaju u obzir različite referentne vrijednosti i pokazatelji te najnovije studije i promjene u obrazovnoj politici. Izvješće je ujedno osnova za rasprave s pojedinim državama članicama u kontekstu strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET2020).

Prvi veliki korak ka pouzdanoj bazi dokaza za oblikovanje politika u području jezika bio je europski pokazatelj jezičnih kompetencija, na temelju kojega su države članice razvijale vlastitu politiku učenja jezika i poboljšavale nacionalne standarde.