Tutkimustietoon perustuva toimintapolitiikka

Euroopan komissio pyrkii laajentamaan tietopohjaa kielialalla säännöllisen seurannan avulla. Tästä on olennaista apua EU-maille vieraiden kielten osaamistasojen kartoittamisessa ja kieltenopetuksen tehostamisessa.

EU:n rooli

Euroopan komissio kerää toimintapolitiikkansa ja hankkeidensa pohjaksi perusteellista tutkimustietoa.

Se seuraa kielten opetuksen ja oppimisen kehitystä useiden tietolähteiden avulla.

Komission yhteistyökumppaneita ovat Eurostat, Unesco ja OECD, joiden kanssa se kerää ja analysoi eurooppalaista kieltenopetusta koskevaa tietoa. Analyysien pohjalta voidaan kehittää toimivia yleiseurooppalaisia kielitaitoindikaattoreita ja ‑standardeja.

Myös Eurydice-verkoston säännöllisesti julkaisema raportti koulujen kieltenopetuksesta antaa arvokasta tietoa eri EU-maiden tilanteesta.

Tavoitteet

Euroopan komissio pyrkii laajentamaan tietopohjaa kielialalla säännöllisen seurannan avulla. Tästä on olennaista apua EU-maille vieraiden kielten osaamistasojen kartoittamisessa ja kieltenopetuksen tehostamisessa.

Säännöllinen seuranta tuottaa myös tietoa siitä, kuinka väestölliset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja koulutukselliset muuttujat vaikuttavat kielten osaamiseen EU-maissa.

Tähänastiset toimet

Komissio julkaisee joka vuosi koulutuksen seurantakatsauksen, joka osaltaan tukee tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa. Vuotuisessa katsauksessa havainnollistetaan koulutusjärjestelmien kehitystä Euroopassa ja kuvataan kehitystä useiden eri kriteereiden ja mittareiden avulla. Tarkasteltavana ovat myös uusimmat tutkimukset ja koulutuspolitiikan kehitys. Katsaus toimii perustana keskusteluille, joita komissio käy yksittäisten EU-maiden kanssa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) mukaisesti.

Ensimmäinen merkittävä hanke, jossa tutkimustietoa hyödynnettiin, oli eurooppalainen kielitaitoindikaattori, joka antaa EU-maille valmiuksia kehittää kieltenopetuspolitiikkaansa ja parantaa kielitaidon tasoa maassaan.