Tvorba politiky na průkazném základě

Evropská komise posiluje základnu vědeckých poznatků v oblasti jazyků především prostřednictvím pravidelného monitorování. To má zásadní význam pro to, aby měly vlády jednotlivých států přehled o stávající úrovni jazykových znalostí a mohly na tomto základě přijímat opatření ke zlepšení výsledků studia jazyků.

Jaká je úloha Komise?

Aby byly politiky Evropské komise skutečně relevantní a aby se účinně realizovaly její iniciativy, buduje Komise základnu vědecky podložených poznatků.

Za použití dostupných zdrojů pak sleduje dosažený pokrok v oblasti výuky a studia jazyků.

Evropská komise spolupracuje s Eurostatem a organizacemi UNESCO a OECD, s jejichž pomocí shromažďuje a analyzuje údaje týkající se výuky jazyků v celé Evropě. Na základě takto získaných údajů se pak vytvářejí spolehlivé ukazatele jazykových kompetencí a standardů na evropské úrovni.

Důležité informace o vývoji v jednotlivých státech také poskytuje periodikum Klíčové údaje o výuce cizích jazyků ve školách, které vydává síť Eurydice.

Proč je to nezbytné?

Evropská komise posiluje základnu vědeckých poznatků v oblasti jazyků především prostřednictvím pravidelného monitorování. To má zásadní význam pro to, aby měly vlády jednotlivých států přehled o stávající úrovni jazykových znalostí a mohly na tomto základě přijímat opatření ke zlepšení výsledků studia jazyků.

Z tohoto pravidelného monitoringu také pocházejí informace o tom, jak demografické, sociální, ekonomické a vzdělávací proměnné ovlivňují jazykové znalosti v jednotlivých členských státech a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropská komise každoročně zveřejňuje zprávu s názvem Monitor vzdělávání a odborné přípravy, což je nástroj, který podporuje a povzbuzuje tvorbu politiky na průkazném základě. Jedná se o výroční zprávu, která ve stručnosti objasňuje vývoj systémů vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě. Zpráva bere v úvahu řadu kritérií a ukazatelů i nedávné studie a vývoj politiky a poskytuje podklady pro jednání s jednotlivými členskými státy v mezích strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET2020).

Prvním důležitým krokem k zajištění řádných podkladů pro tvorbu politiky v oblasti výuky jazyků bylo zřízení evropského ukazatele jazykových znalostí, který členským státům umožnil rozvíjet vlastní politiky v této oblasti a optimalizovat jejich vnitrostátní standardy.