Európska jazyková značka

Európska jazyková značka je ocenením, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a učenia sa jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, čím sa podporujú osvedčené postupy.

O čo ide?

Európska jazyková značka je ocenením, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a učenia sa jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, čím sa podporujú osvedčené postupy.

Táto značka sa udeľuje každý rok alebo každé dva roky najinovatívnejšiemu projektu v oblasti učenia sa jazykov v každej krajine, ktorá sa do tohto systému zapojila. Podporovaním týchto projektov na miestnej a celoštátnej úrovni má značka podnietiť zvýšenie úrovne vyučovania jazykov v celej Európe. Značku možno udeliť aj jednotlivcom, ktorí zaznamenali najväčší pokrok v učení sa cudzích jazykov, a najlepšiemu učiteľovi jazykov.

Čo to zahŕňa?

Európska jazyková značka je otvorená všetkým aspektom vzdelávania a odbornej prípravy bez ohľadu na vek alebo použité metódy. Aj keď jednotlivé krajiny môžu zaviesť vlastné požiadavky, na získanie ocenenia by mali iniciatívy spĺňať tieto všeobecné kritériá:

  • mať komplexný prístup, kde sa každá zložka postará o to, aby sa určili a splnili potreby študentov,
  • poskytovať pridanú hodnotu vo svojom vnútroštátnom kontexte, čo znamená jasné zlepšovanie vo výučbe alebo učení sa jazykov z hľadiska kvality alebo kvantity,
  • motivovať študentov a učiteľov, aby zlepšovali svoje jazykové zručnosti,
  • byť originálne a kreatívne a prinášať doposiaľ neznáme prístupy k učeniu sa jazykov,
  • klásť dôraz na európsky aspekt a aktívne zlepšovať porozumenie medzi kultúrami podporou jazykových zručností,
  • byť prenosné, keďže sa môžu stať zdrojom inšpirácie pre ďalšie jazykové iniciatívy v iných krajinách.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Tu sú príklady jazykových projektov, ktorým bola v poslednom období udelená Európska jazyková značka:

škola sv. Iliana vo švédskom Enköpingu získala osobitnú cenu poroty za účasť v projekte programu Erasmus+ Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren (Europia: škola, práca a život o 100 rokov). Podrobnosti o účasti školy v tomto projekte nájdete vo videu na YouTube. Viac o ostatných príspevkoch sa dozviete na blogu eurokids100.

mestská škola v Malmédy spolu so siedmimi partnerskými školami z regiónu (z Francúzska, Nemecka, Luxemburska a Belgicka) vytvorila online platformu na hravé a originálne učenie a výučbu cudzích jazykov v dvojjazyčných, viacjazyčných alebo osobitných triedach.

projekt výučby dánčiny, ktorý vytvoril Khaled Ksibe. Khaled utiekol do Dánska zo Sýrie pred štyrmi rokmi. Rýchlo sa naučil po dánsky a chcel pomôcť iným arabsky hovoriacim osobám v Dánsku zdokonaliť sa v tomto jazyku. Aby Khaled oslovil čo najväčší počet záujemcov, rozhodol sa využiť sociálne médiá. Pozrite si jeho kanál na YouTubeHodiny dánčiny v arabskom jazyku s Khaledom“ (Danish lessons in Arabic with Khaled) alebo jeho stránku na Facebooku, ktorá má viac ako 13 tisíc „lajkov“.