Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych (ELL) to znak jakości przyznawany nowym inicjatywom w zakresie nauczania i uczenia się języków, nowatorskich technik w nauczaniu języków, a także szerzenia wiedzy o językach. Przyznawanie znaku służy też wspieraniu rozpowszechniania dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Informacje ogólne

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych (ELL) to znak jakości przyznawany nowym inicjatywom w zakresie nauczania i uczenia się języków, nowatorskich technik w nauczaniu języków, a także szerzenia wiedzy o językach. Przyznawanie znaku służy też wspieraniu rozpowszechniania dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Znak jest przyznawany raz lub dwa razy w roku jako wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych projektów z zakresu nauki języków w każdym kraju uczestniczącym w programie. Poprzez wspieranie tych projektów na szczeblu lokalnym i krajowym europejski znak jakości ma podnieść standardy nauczania języków w całej Europie. Znak może również zostać przyznany osobie, która poczyniła największe postępy w nauce języka obcego, i najlepszemu nauczycielowi języków obcych.

Jakie są kryteria?

Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych jest przyznawany we wszystkich obszarach kształcenia i szkolenia, niezależnie od wieku uczestników czy rodzaju metod. Zgodnie z ogólnymi kryteriami przyznawania znaku (każdy kraj może też wprowadzić swoje własne wymogi) inicjatywy powinny:

  • mieć kompleksowy charakter – każdy element powinien uwzględniać potrzeby osób uczących się i gwarantować ich spełnienie
  • wnosić wartość dodaną w kontekście krajowym, czyli umożliwiać wyraźny postęp w nauczaniu lub uczeniu się języków pod względem jakościowym lub ilościowym
  • motywować uczniów i nauczycieli do podnoszenia swoich umiejętności językowych
  • być oryginalne i twórcze, czyli wprowadzać nieznane dotąd metody nauki języków
  • mieć europejski wymiar i aktywnie wspierać wzajemne zrozumienie między różnymi kulturami dzięki promowaniu znajomości języków obcych
  • umożliwiać dalsze wykorzystywanie nowej metody, ponieważ wyróżnione inicjatywy mogą stać się źródłem inspiracji dla innych inicjatyw językowych w innych krajach.

Komu przyznano znak?

Oto kilka przykładów projektów językowych, którym ostatnio przyznano znak:

Szkoła St Ilian w Enköping (Szwecja) otrzymała nagrodę specjalną jury za udział w realizowanym w ramach programu Erasmus+ projekcie „Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren.” Obejrzyj wideo na YouTube i dowiedz się, na czym polegał udział tej szkoły w projekcie. Poznaj też innych uczestników projektu na blogu eurokids100.

Główna szkoła gminna w Malmédy i siedem szkół partnerskich w regionie pogranicza (Francja, Niemcy, Luksemburg i Belgia) utworzyły platformę internetową służącą uczeniu się i nauczaniu języków obcych w zabawny i oryginalny sposób w klasach dwujęzycznych, wielojęzycznych lub wyspecjalizowanych.

Projekt nauczania języka duńskiego Khaleda Ksibego – Cztery lata temu Khaled uciekł z Syrii do Danii. Szybko nauczył się duńskiego i postanowił pomóc innym osobom mówiącym po arabsku i mieszkającym w Danii w nauce tego języka. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, Khaled korzysta z mediów społecznościowych. Zajrzyj na kanał Khaleda na YouTubeLekcje duńskiego po arabsku z Khaledem” lub na jego stronę na Facebooku, która ma już ponad 13 tys. polubień.