Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē piešķir, lai veicinātu jaunas iniciatīvas valodu pasniegšanas un apguves jomā, apbalvotu jaunas valodu pasniegšanas metodes un vairotu informētību par dažādu valodu esamību, tādā veidā sekmējot labu praksi.

Par ko ir runa

Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē piešķir, lai veicinātu jaunas iniciatīvas valodu pasniegšanas un apguves jomā, apbalvotu jaunas valodu pasniegšanas metodes un vairotu informētību par dažādu valodu esamību, tādā veidā sekmējot labu praksi.

Valstīs, kuras piedalās šajā shēmā, reizi vai divas reizes gadā Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē piešķir visnovatoriskākajam svešvalodu apguves projektam. Vietējā un valsts mērogā atbalstot šādus projektus, šī atzinības zīme palīdz uzlabot valodu mācīšanas standartus visā Eiropā. Atzinības zīmi var piešķirt arī personai, kas guvusi vislielākos panākumus svešvalodu apguvē, un labākajam svešvalodas skolotājam.

Ko tā ietver?

Šī atzinības zīme ietver visus izglītības un apmācības aspektus neatkarīgi no apmācāmo vecuma un izmantotajām metodēm. Valstis var noteikt pašas savas prasības, tomēr vispārīgajos kritērijos, pēc kuriem piešķir šo atzinības zīmi, teikts, ka iniciatīvām jāatbilst noteiktām prasībām:

  • jābūt izmantotai visaptverošai pieejai, lai ikkatrā posmā būtu nodrošināta apmācāmo vajadzību noskaidrošana un apmierināšana;
  • jāsniedz pievienotā vērtība attiecīgajā valstī, proti, skaidri kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabojumi valodu mācīšanā un apguvē;
  • attiecīgajai iniciatīvai jāmotivē apmācāmie un pasniedzēji uzlabot valodu zināšanas;
  • iniciatīvai jābūt oriģinālai un radošai, jāpiedāvā vēl neizmantota pieeja valodu apguvē;
  • iniciatīvai jāakcentē Eiropas dimensija un, sekmējot labākas valodu zināšanas, aktīvi jāuzlabo dažādu kultūru pārstāvju saprašanās;
  • praksei jābūt tādai, kuru iespējams nodot citiem, proti, lai tā varētu iedvesmot citas valodu iniciatīvas citās valstīs.

Kas ir sasniegts līdz šim?

Te daži piemēri valodu apguves projektiem, kuriem nesen ir piešķirta atzinības zīme.

Sv. Iliana skola Enšēpingā (Zviedrija) saņēma īpašo žūrijas balvu par dalību “Erasmus+” projektā “Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren”. Uzziniet vairāk par šīs skolas paveikto, noskatoties viņu “YouTube” video, un aplūkojiet arī citu projekta dalībnieku ieguldījumu blogā eurokids100.

Malmedī Centrālā pašvaldības skola (Beļģija) un septiņas sadarbības skolas šajā reģionā (Francija, Vācija, Luksemburga un Beļģija) ir izveidojušas tiešsaistes platformu, kurā svešvalodas var apgūt un mācīt aizraujošā un oriģinālā veidā divvalodu, daudzvalodu vai specializētās klasēs.

Hālida Ksibes (Khaled Ksibe) dāņu valodas mācīšanās projekts. Hālids aizbēga no Sīrijas uz Dāniju pirms četriem gadiem. Viņš ātri iemācījās dāņu valodu un vēlējās palīdzēt citiem arābu valodas pratējiem Dānijā apgūt dāņu valodu. Lai uzrunātu pēc iespējas lielāku skaitu cilvēku, Hālids nolēma izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus. Apskatiet Hālida “YouTube” kanālu “Danish lessons in Arabic with Khaled” vai viņa “Facebook” lapu , kurai ir vairāk nekā 13 000 sekotāju.