Europos kalbų ženklas

Europos kalbų ženklas – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujas kalbų mokymo(si) iniciatyvas, įvertinti naujus kalbų mokymo metodus, skleisti žinias apie kalbų egzistavimą ir taip skatinti gerąją patirtį.

Bendroji informacija

Europos kalbų ženklas – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujas kalbų mokymo(si) iniciatyvas, įvertinti naujus kalbų mokymo metodus, skleisti žinias apie kalbų egzistavimą ir taip skatinti gerąją patirtį.

Europos kalbų ženklo apdovanojimas suteikiamas kartą arba du per metus už novatoriškiausią kalbų mokymo projektą kiekvienoje iš programoje dalyvaujančių šalių. Remiant šiuos projektus vietos ir nacionaliniu lygmenimis, Europos kalbų ženklu siekiama didinti kalbų mokymo standartus Europoje. Ženklas gali būti suteikiamas ir pavieniam asmeniui, kuris padarė didžiausios pažangos besimokydamas užsienio kalbos, ir geriausiam kalbos mokytojui.

Kas daroma pagal šią iniciatyvą?

Europos kalbų ženklo iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo aspektus, nepriklausomai nuo besimokančio asmens amžiaus ir taikomų metodų. Šalys gali nustatyti savo reikalavimus, tačiau pagal bendruosius ženklo suteikimo kriterijus reikalaujama, kad iniciatyvos:

  • būtų grindžiamos visapusišku požiūriu, kad kiekvienu jų elementu būtų užtikrinta, jog bus nustatyti ir patenkinti mokinių poreikiai,
  • teiktų papildomos naudos konkrečioje šalyje, t. y. labai patobulintų kalbų mokymo(si) kokybę ar kiekybę,
  • didintų besimokančių asmenų ir mokytojų motyvaciją gerinti kalbos žinias,
  • būtų originalios ir kūrybiškos ir padėtų taikyti anksčiau netaikytus kalbų mokymosi metodus,
  • pabrėžtų europinį aspektą ir padėdamos gilinti kalbų žinias kartu aktyviai didintų kultūrų tarpusavio supratimą,
  • būtų grindžiamos perkeliamomis idėjomis, nes galėtų įkvėpti panašias iniciatyvas kitose šalyse.

Kas jau nuveikta?

Pateikiame kelis kalbų projektų, kuriems neseniai buvo suteiktas ženklas, pavyzdžius:

Enšiopingo Šv. Julijono mokykla (Švedija) gavo specialųjį Europos kalbų ženklo žiuri prizą už dalyvavimą „Erasmus+“ projekte „Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren.“ Sužinokite, ką mokyklą nuveikė, jos „YouTube“ vaizdo siužete ir susipažinkite su kitais projekto dalyviais tinklaraštyje eurokids100.

Liuksemburgo Malmedi pagrindinė mokykla ir septynios mokyklos partnerės iš regiono (Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas ir Belgija) sukūrė internetinę platformą, skirtą žaismingai ir originaliai mokyti ir mokytis užsienio kalbų dvikalbėse, daugiakalbėse arba specializuotose grupėse.

Khaledo Ksibės danų kalbos mokymosi projektas. Khaledas į Daniją atvyko prieš ketverius metus iš Sirijos. Jis greitai išmoko danų kalbą ir norėjo padėti ją išmokti kitiems Danijos arabakalbiams. Kad besimokančiųjų danų kalbos būtų kuo daugiau, Khaledas nusprendė naudotis socialiniais tinklais. Apsilankykite Khaledo „YouTube“ paskyroje „Danų kalbos pamokos arabakalbiams su Khaledu“ arba jo „Facebook“ puslapyje, kuris patinka daugiau kaip 13 000 žmonių.