Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima on tunnustus, jolla halutaan edistää uusien menetelmien kehittämistä kieltenopetukseen ja -opiskeluun. Tavoitteena on myös vauhdittaa innovaatioita, levittää tietoa alan uutuuksista ja edistää hyviä opetuskäytäntöjä.

Tunnustus innovatiivisille kielihankkeille

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima on tunnustus, jolla halutaan edistää uusien menetelmien kehittämistä kieltenopetukseen ja -opiskeluun. Tavoitteena on myös vauhdittaa innovaatioita, levittää tietoa alan uutuuksista ja edistää hyviä opetuskäytäntöjä.

Laatuleima myönnetään vuosittain tai joka toinen vuosi kunkin osallistujamaan innovatiivisimmille kieltenopetuksen hankkeille. Paikallisia ja kansallisia toimia edistämällä halutaan parantaa vieraiden kielten opetuksen laatua koko Euroopassa. Laatuleima voidaan myöntää myös henkilökohtaisena tunnustuksena kieltenopiskelijalle tai -opettajalle.

Laatuleimahankkeiden valintakriteerit

Kieltenopetushanke voi saada laatuleiman riippumatta sen kohderyhmän iästä ja siinä käytetyistä opetusmenetelmistä. EU:n tasolla sovitaan yhteisistä tunnustuksen myöntämiskriteereistä, mutta kukin maa voi käyttää myös omia lisäkriteereitään. Yhteiset kriteerit ovat seuraavat:

  • Hankkeessa käytetään kokonaisvaltaista menetelmää, jonka kaikki osatekijät määräytyvät kieltenopiskelijoiden tarpeiden perusteella.
  • Hanke tuottaa lisäarvoa kansallisella tasolla, eli se parantaa kieltenopetusta ja -oppimista määrällisesti tai laadullisesti.
  • Hanke motivoi opiskelijoita ja opettajia parantamaan taitojaan.
  • Hanke on omaperäinen ja luova ja tuo uusia menetelmiä kieltenoppimiseen.
  • Hankkeella on eurooppalainen ulottuvuus: se parantaa kulttuurien välistä yhteisymmärrystä edistämällä vieraiden kielten opiskelua.
  • Hanke on sovellettavissa laajemminkin, ja se voi antaa virikkeitä uusiin kielihankkeisiin muissa maissa.

Tunnustuksen saajia

Esimerkkejä palkituista hankkeista:

Ruotsin Enköpingissä toimiva S:t Ilianin peruskoulu sai tuomariston erityistunnustuksen panoksestaan Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvassa ”Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren” -hankkeessa. Lisätietoa: video, Eurokids100 -blogi

Belgialainen Malmédyn kaupungin keskuskoulu ja 7 muuta koulua Ranskasta, Saksasta, Luxemburgista ja Belgiasta ovat perustaneet Universal Language -verkkoalustan, jonka avulla voi opiskella ja opettaa vieraita kieliä elävällä ja nuoria kiinnostavalla tavalla. Tarjolla on kaksikielisiä, monikielisiä ja eri teemoihin erikoistuneita oppitunteja.

Khaled Ksibe pakeni joitakin vuosia sitten Syyriasta Tanskaan. Hän oppi nopeasti puhumaan tanskaa ja halusi auttaa myös muita Tanskassa asuvia arabianpuhujia oppimaan maan kieltä. Jotta kohdeyleisö olisi mahdollisimman laaja, hän päätti käyttää sosiaalista mediaa ja alkoi opettaa kieltä omalla YouTube-kanavallaan Opi tanskaa Khaledin arabiankielisillä oppitunneilla. Khaled Ksiben Facebook-sivu on saanut jo yli 13 000 tykkääjää.