Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Επιβραβεύει νέες τεχνικές γλωσσικής διδασκαλίας και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες γλώσσες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό ορθές πρακτικές.

Περί τίνος πρόκειται;

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Επιβραβεύει νέες τεχνικές γλωσσικής διδασκαλίας και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες γλώσσες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό ορθές πρακτικές.

Το Σήμα απονέμεται μία ή δύο φορές τον χρόνο στο πιο καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης γλωσσών κάθε χώρας που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Μέσω της υποστήριξης αυτών των προγραμμάτων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας των γλωσσών στην Ευρώπη. Το Σήμα απονέμεται επίσης σε άτομα που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς και στους καλύτερους καθηγητές γλωσσών.

Τι περιλαμβάνει;

Το Σήμα καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Παρότι κάθε χώρα μπορεί να ορίζει τις δικές της απαιτήσεις, για να βραβευτεί μια πρωτοβουλία πρέπει να πληροί τα παρακάτω γενικά κριτήρια:

  • να χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε κάθε στοιχείο της να διασφαλίζει ότι εντοπίζονται και καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών
  • να παρέχει προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή, να βελτιώνει ουσιαστικά τη διδασκαλία ή την εκμάθηση γλωσσών από την άποψη της ποιότητας ή της ποσότητας
  • να παρακινεί διδασκομένους και διδάσκοντες να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες
  • να είναι πρωτότυπη και δημιουργική, προτείνοντας νέες, άγνωστες μέχρι τώρα μεθόδους εκμάθησης γλωσσών
  • να έχει ευρωπαϊκή διάσταση και να βελτιώνει με ενεργό τρόπο τη διαπολιτισμική κατανόηση μέσω της προώθησης των γλωσσικών δεξιοτήτων
  • να είναι μεταβιβάσιμη, ώστε να μπορεί ενδεχομένως να εμπνεύσει άλλες γλωσσικές πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα προγραμμάτων εκμάθησης γλωσσών στα οποία έχει πρόσφατα χορηγηθεί το σήμα:

Το σχολείο St Ilian στο Enköping της Σουηδίας έλαβε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Europia του Erasmus+: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren (σχολείο, εργασία και ζωή σε 100 χρόνια). Δείτε περισσότερα σχετικά με το τι έκανε το σχολείο μέσω του βίντεο στο YouTube καθώς και άλλες συμμετοχές στο πρόγραμμα στο ιστολόγιο eurokids100.

Το κεντρικό δημοτικό σχολείο του Μαλμεντί και επτά σχολεία που συνεργάστηκαν στην περιοχή (Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Βέλγιο) δημιούργησαν μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών με διασκεδαστικό και πρωτότυπο τρόπο σε δίγλωσσες, πολύγλωσσες και ειδικευμένες τάξεις.

Το πρόγραμμα εκμάθησης δανικών του Khaled Ksibe. Ο Khaled εγκατέλειψε τη Συρία για να βρεθεί στη Δανία πριν από τέσσερα χρόνια. Έμαθε γρήγορα δανικά και θέλησε να βοηθήσει και άλλους αραβόφωνους στη Δανία να κάνουν το ίδιο. Για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερομένων, ο Khaled αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ρίξτε μια ματιά στο κανάλι YouTube του Khaled Μαθήματα δανικών στα αραβικά με τον Khaled ή τη σελίδα του στο Facebook που έχει πάνω από 13.000 «Μου αρέσει».