Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris er en pris, der skal tilskynde til nye initiativer inden for sprogundervisning og sprogindlæring, belønne nye teknikker inden for sprogundervisning, udbrede kendskabet til forskellige sprogs eksistens og dermed fremme god praksis.

Hvad er Den Europæiske Sprogpris?

Den Europæiske Sprogpris er en pris, der skal tilskynde til nye initiativer inden for sprogundervisning og sprogindlæring, belønne nye teknikker inden for sprogundervisning, udbrede kendskabet til forskellige sprogs eksistens og dermed fremme god praksis.

Den Europæiske Sprogpris uddeles en eller to gange årligt til det mest innovative sprogindlæringsprojekt i hvert af de lande, der deltager i ordningen. Formålet med Den Europæiske Sprogpris er at hæve standarderne for sprogindlæring ved at støtte projekter på lokalt eller nationalt plan. Sprogprisen kan også gives til den person, som har opnået størst fremskridt inden for fremmedsprogsindlæring, og til den bedste sproglærer.

Hvilke kriterier gælder for tildeling af prisen?

Den Europæiske Sprogpris omfatter alle aspekter af almen uddannelse og erhvervsuddannelse, uanset aldersgrupper og undervisningsmetoder. De enkelte lande kan selv fastsætte deres egne krav, men for at opfylde de generelle tildelingskriterier skal initiativerne:

  • have en helhedsorienteret tilgang, så alle aspekter af dem medvirker til at fastlægge og opfylde de studerendes behov
  • skabe merværdi i det enkelte land, dvs. at sprogundervisningen eller sprogindlæringen bliver mærkbart bedre eller mere omfattende
  • motivere studerende og lærere til at forbedre deres sprogfærdigheder
  • være originale og kreative, fordi de omfatter nye tilgange til sprogindlæring
  • have et europæisk fokus og aktivt fremme forståelsen mellem forskellige kulturer ved hjælp af bedre sprogfærdigheder
  • kunne overføres til andre sammenhænge, så de kan fungere som kilde til inspiration for andre sproginitiativer i andre lande.

Hvad er der opnået indtil nu?

Her er nogle eksempler på projekter, der for nylig har fået tildelt prisen:

St Ilianskolen i Enköping i Sverige har modtaget juryens specialpris for sin deltagelse i Erasmus+-projektet Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren. Se mere om, hvad skolen har udrettet, i deres YouTube-video, og læs om andre bidrag til projektet på bloggen eurokids100.

Kommuneskolen i Malmedy i Belgien har sammen med syv partnerskoler i regionen (Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Belgien) oprettet en onlineplatform, hvor eleverne kan få sprogundervisning på en legende og original måde i tosprogede, flersprogede og specialiserede forløb.

Khaled Ksibes danskundervisningsprojekt: For fire år siden flygtede Khaled fra Syrien til Danmark. Han lærte hurtigt dansk og ville gerne hjælpe andre arabisktalende i Danmark med at lære sproget. For at nå ud til flest muligt besluttede Khaled at bruge de sociale medier. Se Khaleds YouTube-kanal Danskundervisning på arabisk med Khaled og hans Facebookside, som har fået over 13 000 likes.