Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label se uděluje s cílem podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia jazyků, ocenit nové techniky a metody jazykové výuky, zvýšit povědomí o jazycích a rozšířit používání osvědčených postupů.

O co se jedná?

Evropská jazyková cena Label se uděluje s cílem podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia jazyků, ocenit nové techniky a metody jazykové výuky, zvýšit povědomí o jazycích a rozšířit používání osvědčených postupů.

Tato cena je udělována každý rok nebo každé dva roky nejinovativnějšímu projektu v oblasti jazykového vzdělávání v každé zemi, která se této akce účastní. Podporou těchto projektů na místní a vnitrostátní úrovni se cena Label snaží zvýšit úroveň výuky jazyků v celé Evropě. Cenu mohou získat také jednotlivci, kteří zaznamenali největší pokrok ve studiu cizích jazyků, a nejlepší učitel cizího jazyka.

Co to obnáší?

Evropská jazyková cena LABEL je otevřena všem aspektům vzdělávání a odborné přípravy, bez ohledu na věk studentů či používané metodologie. Jednotlivé země mohou zavést vlastní požadavky. Mezi obecná kritéria, jejichž splnění je podmínkou pro udělení ceny, nicméně patří, že vítězné iniciativy by měly:

  • zaujímat komplexní přístup, přičemž všechny jejich prvky by měly vystihovat a plnit potřeby studentů
  • přinášet přidanou hodnotu ve svém vnitrostátním kontextu, kterou představuje jasné zlepšení výuky a studia jazyků co do kvality nebo množství
  • motivovat studenty a učitele ke zlepšení jejich jazykových znalostí
  • být originální a kreativní a zahrnovat nový (předtím nepoužitý) přístup ke studiu jazyků
  • mít evropskou dimenzi a aktivně zvyšovat porozumění mezi kulturami prostřednictvím podpory jazykových znalostí
  • být tzv. přenosné, protože by je mělo být možné použít jako zdroj inspirace pro jiné jazykové iniciativy v dalších zemích

Čeho bylo doposud dosaženo?

Chtěli bychom vám nyní představit jazykové projekty, kterým byla cena udělena v posledních letech:

Škola St. Ilian ve švédském Enköpingu získala zvláštní cenu poroty ELL za účast na projektu Europia: Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren (Europia: škola, práce a život za sto let) v rámci programu Erasmus+. Další informace najdete na videu, které škola prezentuje na Youtube, a v příspěvcích projektu na blogu eurokids100.

Spolupráce základní školy v belgickém městě Malmédy se sedmi partnerskými školami regionu (Francie, Německo, Lucembursko a Belgie) dala vzniknout online platformě pro studium a výuku cizích jazyků hravým a originálním způsobem v rámci dvojjazyčných, vícejazyčných či specializovaných tříd.

Dánský výukový projekt Khaleda Ksibeho Khaled přišel do Dánska jako syrský uprchlík před čtyřmi lety. Rychle se naučil dánsky a chtěl s dánštinou pomoci i ostatním arabsky mluvícím osobám v Dánsku. Aby měla jeho snaha co největší dosah, rozhodl se Khaled využít sociální média. Podívejte se na Khaledův kanál na YouTubeKhaledovy hodiny dánštiny v arabštině. Jeho stránka na Facebooku má více než 13 000 lajků.