Европейски езиков знак

Европейският езиков знак е награда, с която се поощряват нови инициативи в областта на преподаването и изучаването на езици, насърчават се нови техники за езиково обучение и тяхното разпространение и по този начин се популяризират добрите практики.

За какво става дума?

Европейският езиков знак е награда, с която се поощряват нови инициативи в областта на преподаването и изучаването на езици, насърчават се нови техники за езиково обучение и тяхното разпространение и по този начин се популяризират добрите практики.

Европейският езиков знак се присъжда веднъж или два пъти годишно на най-новаторските проекти за изучаване на езици във всяка страна, която участва в схемата. Целта на Европейския езиков знак е повишаване на стандартите на преподаване на чужди езици в Европа чрез подкрепа на новаторски проекти на местно и национално ниво. Знакът също така може да се връчва на физически лица, постигнали най-голям напредък в изучаването на чужди езици, и на най-добрия учител по езици.

Какво включва?

Европейският езиков знак обхваща всички аспекти на образованието и обучението, независимо от възрастта на обучаващите се и използваните методи. Въпреки че отделните държави могат да определят свои собствени изисквания, общите критерии за получаване на знака изискват инициативите да отговарят на следните условия:

  • да бъдат широкообхватни в подхода си, като всеки елемент гарантира, че нуждите на учащите се са установени и задоволени;
  • да предоставят добавена стойност в съответния национален контекст, което означава забележимо подобрение на преподаването или изучаването на езици по отношение на количеството или качеството;
  • да мотивират учащите се и преподавателите да усъвършенстват своите езикови умения;
  • да бъдат оригинални и творчески, като въвеждат нови подходи към изучаването на езици;
  • да имат европейска насоченост и да подобряват активно разбирането между културите, като насърчават езиковите умения;
  • да бъдат прехвърляеми, т.е. да могат евентуално да служат като пример за други езикови инициативи в други страни.

Какво е постигнато досега?

Ето няколко примера за езикови проекти, които неотдавна бяха отличени със знака:

Училището St. Ilian в град Енкьопинг, Швеция, получи специалната награда на журито за участието си в проект по програма „Еразъм+“: „Europia — Schule, Arbeit und Leben in 100 Jahren“ (Europia — училището, работата и живота след 100 години). Научете повече за това какво е направило училището от неговия видеоклип в YouTube и вижте други коментари и принос към проекта в блога eurokids100.

Централното общинско училище Malmédy и седем партньорски училища в региона (Франция, Германия, Люксембург и Белгия) създадоха онлайн платформа за учене и преподаване на чужди езици по забавен и оригинален начин в двуезични, многоезични или специализирани класове.

Проектът на Халед Ксибе за изучаване на датски език. Халед избягал от Сирия в Дания преди четири години. Бързо научил датски и поискал да помогне на други говорещи арабски хора в Дания да научат езика. За да достигне до възможно най-голям брой хора, Халед решил да използва социалните медии. Вижте канала на Халед в YouTube Danish lessons in Arabic with Khaled (Уроци по датски на арабски език с Халед) или неговата страница във Facebook , която е харесана от повече от 13 000 души.