Európai nyelvi kezdeményezések

A nyelvek európai napja és az Európai Nyelvi Díj két sikeres kezdeményezés, melyek ösztönzik a nyelvtanítást és nyelvtanulást, és előmozdítják Európa nyelvi sokszínűségét.

A nyelvek európai napja

Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a nyelvek európai napját. Ez a nap kiváló alkalmat ad arra, hogy:

  • tudatosítsuk az emberekben, milyen változatos az Európában beszélt nyelvek palettája,

  • előmozdítsuk a kulturális és nyelvi sokszínűséget,

  • életkortól függetlenül mindenkit arra bátorítsunk, hogy tanuljon nyelveket; idegennyelv-tudás birtokában ugyanis könnyebb másokkal kapcsolatba lépni és kommunikálni, állást találni, illetve sikeresen vállalkozni.

A nyelvek európai napját az Európai Bizottság és a 47 ország 800 millió lakosát képviselő Európa Tanács közös kezdeményezése hívta életre. A rendezvénysorozatban számos nyelvi és kulturális intézet, szövetség, egyetem és mindenekelőtt nagyon sok iskola vesz részt. A nyelvek európai napját először 2001-ben – a nyelvek európai évében – hirdettük meg Európában, és azóta is minden évben megünnepeljük.

A nyelvek európai napján, illetve a szeptember 26-át megelőző és követő hetekben Európa-szerte rengeteg érdekes program – nyelvórák, játékos rendezvények, beszélgetések, konferenciák, rádióműsorok stb. – közül válogathatnak az érdeklődők.

A különböző eseményekről és rendezvényekről további részleteket olvashat a Nyelvek Európai Napjának szentelt webhelyen, amelyet az Európa Tanács gondoz. Az Európai Bizottság képviseletei és azok partnerei a tagállamok mindegyikében gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.

Az Európai Nyelvi Díj

Az Európai Nyelvi Díj a nyelvtanítás és nyelvtanulás terén ösztönözi új kezdeményezések létrejöttét. Célja, hogy elismerésben részesítse az új nyelvtanítási módszereket, valamint Európa-szerte elmélyítse az interkulturális érzékenységet. 

A díjat évente vagy kétévente ítélik oda a részt vevő Erasmus+ programországok leginnovatívabb nyelvtanulási kezdeményezéseinek. A díj az oktatás és képzés valamennyi szektorában odaítélhető. 

Az elismerésre érdemes helyi és országos szintű kezdeményezések támogatása elsősorban azt hivatott elősegíteni, hogy Európa-szerte emelkedjen a nyelvtanítás színvonala. Az Európai Nyelvi Díjat rendszerint az Erasmus+ nemzeti irodák ítélik oda.

Az utóbbi években többek között az alábbi nyelvi kezdeményezések érdemelték ki az Európai Nyelvi Díjat:

A legfrissebb kutatások rámutattak, hogy a többnyelvűség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy elménket edzésben tartsuk. A többnyelvűek eredményesebben végeznek párhuzamosan több feladatot, jobb az emlékezőképességük, és nyelvhasználatuk is kifejezőbb. Ebből a megfigyelésből indul ki a dán „Wise words” elnevezésű kezdeményezés, mely egyrészt a diákok, szülők és tanárok figyelmét igyekszik felhívni a többnyelvűség jelentette előnyökre, másrészt elismerésben részesíti a magas szintű nyelvi készségeket felmutató tanulókat. A kampány során a diákok összegezik a saját többnyelvűségükhöz köthető tapasztalataikat, és beszámolnak arról is, hogy az iskolai környezetben milyen kihívásokat támaszt, illetve milyen lehetőségeket kínál ez a kompetencia.

A máltai „Happy together” kezdeményezés célja, hogy a különböző képességű diákok mindegyike fejleszthesse máltai nyelvtudását. A projektet indító iskolának 1100 diákja és 170 fős személyzete van. A tanulók 70%-a nem máltai származású; összesen 55 különböző nemzetiséget képviselnek. E különleges adottságokhoz alkalmazkodva az iskola olyan intézkedéseket vezetett be, melyek révén befogadó közeg alakulhat ki, és az így megteremtett egyedi légkör más iskolák számára is inspiráló lehet. 

Az olasz „Limba nostra” kezdeményezés keretében egy több iskolát tömörítő konzorcium egy, az általános iskolától a középiskoláig valamennyi oktatási szintet átfogó új tanmenetet dolgozott ki a szárd és a gallurai nyelv tanítására. A projekt multidiszciplináris megközelítése révén a diákok a földrajzi, környezeti, történelmi és antropológiai témákat nyelvtanulással egybekötve sajátítják el.

A fokozódó bevándorlás jelentette kihívások kezelésére és az integráció elmélyítésére az olaszországi Umbria régió hálózatot hívott életre; a közös célokat kitűző egyetemek, felnőttképzési intézmények és nonprofit szervezetek évek óta eszközeiket és forrásaikat megosztva dolgoznak ki bevándorlóknak és külföldi állampolgároknak kínált nyelvi programokat. „Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!