Европейски езикови инициативи

Европейският ден на езиците и Европейският езиков знак са две утвърдени инициативи, които допринасят за популяризирането на преподаването и изучаването на езици и на голямото езиково разнообразие в Европа.

Европейски ден на езиците

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. Той е възможност за:

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Европейският ден на езиците се проведе за пръв път през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.

Езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания и много други прояви ще се провеждат в цяла Европа преди и след 26 септември.

Повече информация за най-новите прояви можете да намерите на уебсайта на Съвета на Европа, посветен на Европейския ден на езиците. Представителствата на Европейската комисия организират широк спектър от прояви в сътрудничество със своите партньори във всички страни от ЕС.

Европейски езиков знак

Европейският езиков знак е награда, с която се насърчава създаването на нови техники и инициативи в областта на преподаването на езици и тяхното изучаване, както и повишаването на междукултурната осведоменост в Европа. 

Европейският езиков знак се присъжда веднъж или два пъти годишно на най-новаторските проекти за изучаване на езици във всяка държава по програма „Еразъм+“, която участва в схемата. Езиковият знак обхваща всички сектори на образованието и обучението. 

Целта на Европейския езиков знак по-специално е повишаване на стандартите на преподаване на чужди езици в Европа чрез подкрепа на такива инициативи на местно и национално ниво. Европейският езиков знак по принцип се присъжда от националните агенции по програма „Еразъм+“.

Ето няколко примера за езикови проекти, които са отличени с Европейски езиков знак:

Според наскоро проведени проучвания многоезичието е един от най-добрите начини за поддържане на умствената активност. Хората, които владеят повече от един език, по-добре се справят с работа по няколко задачи едновременно, имат по-силна памет и са по-точни в използването на езика. Това е основният принцип на инициативата Wise words (Дания), насочена към информиране на ученици, родители и учители за предимствата на многоезичието и към признаване на усъвършенстваните езикови умения. В рамките на кампанията многоезични ученици споделиха опита си, предизвикателствата и възможностите, които тази компетенция предоставя в контекста на училището и образованието.

Целта на инициативата Happy together (Малта) е да се помогне на учениците с различни способности да подобрят познанията си по малтийски език. В училището има 1100 ученици и 170 души персонал. Учениците са от 55 националности от цял свят. Над 70 % от учениците в училището не са граждани на Малта. Тъй като положението в училището е такова открай време, там са създадени атмосфера и политики, които карат всеки да се чувства удобно и които са източник на вдъхновение за други училища. 

Начело на инициативата Limba nostra (Италия) стои консорциум от училища, които са създали нова учебна програма на сардински и галурийски (от региона Галура в североизточна Сардиния) език, прилагана последователно от предучилищното до началното и средното образование. Проектът се основава на мултидисциплинарен подход, който дава възможност на учениците да изучават география, екология, история и антропология чрез изучаване на език.

За да се отговори на предизвикателствата, свързани със засилването на миграцията, и за да се постигне по-задълбочена интеграция, регионът Умбрия от дълго време разполага с развита мрежа от университети, училища за възрастни и организации с нестопанска цел, които споделят цели, инструменти и финансови средства за разработване на езикови програми за мигранти и чужди граждани: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!’