Idegennyelv-tanulás fiatalkorban

Nemcsak a későbbi tanulás eredményességét alapozza meg a gyermekkori idegennyelv-tanulás, hanem a más kultúrák és nyelvek iránti szemléletre is hatással van. Ez már önmagában is elég ok arra, hogy az Európai Bizottság különböző kezdeményezésekkel ösztönözze a fiatalkori nyelvtanulást és a területtel kapcsolatos kutatást.

Miről is van szó?

Ha valaki kisgyermekkorban ismerkedik meg egy idegen nyelvvel, valószínűleg gyorsabban fogja elsajátítani, ezzel együtt pedig anyanyelvi készségei is fejlődnek, és egyéb területeken is javul a teljesítménye. Az EU oktatásügyi miniszterei ezért támogatják azt az elgondolást, amely szerint a gyerekeknek igen korán el kellene kezdeni tanítani legalább két idegen nyelvet.

Miért van erre szükség?

Nemcsak a későbbi tanulás eredményességét alapozza meg a gyermekkori idegennyelv-tanulás, hanem a más kultúrák és nyelvek iránti szemléletre is hatással van. Ez már önmagában is elég ok arra, hogy az Európai Bizottság különböző kezdeményezésekkel ösztönözze a fiatalkori nyelvtanulást és a területtel kapcsolatos kutatást.

Milyen lépésekre került sor eddig?

A Bizottságon belül alakult egy nemzeti szakértőkből álló munkacsoport, amely az óvodáskorú gyermekek idegennyelv-tanulásával foglalkozik. A munkacsoport megvizsgálja, hogy az egyes tagállamokban hogyan közelítik meg ezt a kérdést, és ennek alapján ajánlásokat és útmutatást ad a bevált módszerek megvalósításához. A munkacsoport 2011-ben szakpolitikai kézikönyvben tette közzé munkájának és egyeztetéseinek eredményeit.

2018 májusában a Bizottság előterjesztett egy tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot a magas színvonalú kora gyermekkori nevelést és gondozást biztosító rendszerek témájában. A javaslat a területtel kapcsolatos korábbi munkára épít, különös tekintettel a nemzeti szakértők munkacsoportjának 2014-ben előterjesztett „A kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségi keretének alapelvei” című jelentésre.

Melyek a következő lépések?

Az Erasmus+ program további lehetőségeket teremt stratégiai partnerségek kialakítására a kisgyermekkori nyelvtanulás területén.

A témára emellett az Európai Bizottság a kora gyermekkori nevelés és gondozás tárgyú, nagyobb ívű stratégiájában is kitér.