EU:s politik för flerspråkighet

EU-kommissionen främjar språkinlärning och språklig mångfald i hela Europa.

Vad gör EU för att främja språk?

EU-kommissionen främjar språkinlärning och språklig mångfald i hela Europa.

EU-länderna och kommissionen har som gemensamt mål att alla ska kunna två språk utöver modersmålet. Målet sattes upp av EU:s stats- och regeringschefer redan 2002 och framhölls också av Europeiska rådet i december 2017.

Varför är det viktigt?

En av EU:s viktigaste ambitioner är att vi ska vara förenade i mångfalden. Den harmoniska samexistensen mellan språken i Europa är en tydlig symbol för detta. Språk bygger broar mellan människor och ökar vår förståelse för andra länder och kulturer.

För unga människor som söker jobb och kanske vill jobba utomlands blir språkkunskaperna allt viktigare. Språken är också en konkurrensfaktor. Många företag och arbetstagare missar kontrakt och jobb på grund av bristande språkkunskaper.

Men fortfarande är det för många som går ut skolan utan att kunna ett främmande språk tillräckligt bra. Därför måste språkundervisningen bli mer effektiv.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen försöker förbättra situationen genom att

Kommissionen bidrar genom att

Programmet Erasmus+ ger unga människor möjlighet att finslipa sina språkkunskaper genom studier och praktik utomlands.