Več o politiki večjezičnosti

Evropska komisija spodbuja učenje jezikov in jezikovno raznolikost po vsej Evropi.

Vloga EU

Evropska komisija spodbuja učenje jezikov in jezikovno raznolikost po vsej Evropi.

Sodeluje z državami članicami, da bi dosegla ambiciozni cilj: omogočiti, da se državljani že v zgodnjem otroštvu učijo vsaj dveh tujih jezikov. O tem cilju so se voditelji vlad in držav EU dogovorili že leta 2002 in ga znova poudarili decembra 2017: „spodbujanje učenja jezikov, da bi več mladih poleg maternega jezika govorilo še vsaj dva evropska jezika“.

Zakaj je to potrebno

Celotni evropski projekt temelji na vrednoti Evropske unije: združeni v različnosti. To ponazarja skladno sožitje mnogih jezikov v Evropi. Znanje jezikov gradi mostove med ljudmi, omogoča spoznavanje drugih držav in kultur ter izboljšuje medsebojno razumevanje.

Znanje tujih jezikov je zelo pomembno za mlade ljudi, saj pripomore k večji zaposljivosti mladih in možnosti zaposlitve v tujini. Pomembno je tudi za konkurenčnost, saj zaradi slabega znanja tujih jezikov podjetja ne morejo skleniti pogodb, delavci pa ne morejo poiskati zaposlitve v drugih državah.

Vendar še vedno preveč Evropejcev konča šolanje brez praktičnega znanja drugega jezika – zato je treba izboljšati učinkovitost poučevanja in učenja jezikov.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je na te potrebe odgovorila na naslednji način:

Te dejavnosti podpira tako, da:

In navsezadnje, program Erasmus+ ponuja mladim priložnosti za izpopolnjevanje jezikovnih spretnosti z izobraževanjem in usposabljanjem v tujini.