Despre politica privind multilingvismul

Comisia Europeană promovează învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică în întreaga Europă.

Ce face UE pentru a promova limbile străine?

Comisia Europeană promovează învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică în întreaga Europă.

Comisia colaborează cu guvernele naționale pentru a realiza un obiectiv ambițios: acela de a-i încuraja pe europeni să învețe cel puțin două limbi străine de la o vârstă fragedă. Acest obiectiv a fost convenit deja de către șefii de stat și de guvern ai țărilor UE în 2002. El a fost subliniat și în decembrie 2017: „îmbunătățirea învățării limbilor străine, astfel încât un număr mai mare de tineri să vorbească cel puțin două limbi europene în plus față de limba maternă.”

De ce acest obiectiv?

Întregul proiect european se bazează pe aspirația Uniunii Europene de a fi unită în diversitate, aspirație ilustrată de coexistența armonioasă a numeroaselor limbi din Europa. Limbile pot crea punți de legătură între oameni, oferindu-ne acces la alte țări și culturi și permițându-ne să ne înțelegem mai bine.

Cunoașterea limbilor străine joacă un rol din ce în ce mai important în sporirea șanselor de angajare ale tinerilor și în asigurarea competențelor necesare pentru a lucra în străinătate. Acestea sunt și un factor de competitivitate; din cauza competențelor lingvistice slabe, multe companii pierd contracte, iar lucrătorii care ar dori să caute un loc de muncă în alte țări sunt dezavantajați.

Cu toate acestea, la terminarea studiilor, mulți europeni nu cunosc bine o a doua limbă! Iată un motiv suficient pentru a încerca să sporim eficiența predării și învățării limbilor străine.

Măsuri luate până în prezent

Pentru a răspunde acestor nevoi, Comisia Europeană:

Pentru a sprijini aceste activități, Comisia:

  • colaborează cu Consiliul Europei și cu Centrul său european pentru limbi moderne, al cărui domeniu principal de activitate este inovarea în materie de predare a limbilor străine
  • cooperează cu departamentele care furnizează servicii lingvistice din instituțiile europene, în special cu departamentele de traducere și interpretare din cadrul Comisiei, pentru a promova educația și formarea profesională a lingviștilor
  • acordă Eticheta lingvistică europeană pentru a încuraja noi tehnici de predare a limbilor străine

În fine, noul program Erasmus+ le oferă tinerilor noi oportunități de a-și perfecționa competențele lingvistice prin studii și stagii de formare profesională în străinătate.