Over het meertaligheidsbeleid

De Europese Commissie stimuleert het leren van talen en de taalverscheidenheid in Europa.

Welke rol speelt de EU bij het bevorderen van talen?

De Europese Commissie stimuleert het leren van talen en de taalverscheidenheid in Europa.

Samen met de nationale overheden werkt ze aan een ambitieuze doelstelling: ervoor zorgen dat burgers van jongs af aan ten minste twee vreemde talen kunnen leren. Deze doelstelling is al in 2002 afgesproken door de EU-staatshoofden en -regeringsleiders, en is nogmaals bevestigd in december 2017: "het stimuleren van het leren van talen, opdat meer jongeren ten minste twee Europese talen spreken naast hun moedertaal".

Waarom is dat nodig?

Het streven van de EU naar eenheid in verscheidenheid vormt de hoeksteen van het Europese project. De harmonieuze co-existentie van allerlei talen in Europa belichaamt dit uitgangspunt. Talen kunnen een brug slaan tussen mensen, waardoor zij de weg vinden naar andere landen en culturen, en elkaar beter leren begrijpen.

Kennis van vreemde talen is steeds belangrijker voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en hun mogelijkheden om in het buitenland een baan te vinden. Ze is ook medebepalend voor het concurrentievermogen: door gebrek aan kennis van vreemde talen lopen bedrijven contracten mis en vinden werkzoekenden alleen een baan in eigen land.

Toch beheersen talloze Europeanen nog steeds geen tweede taal wanneer zij van school gaan, reden genoeg om het taalonderwijs efficiënter te maken.

Wat wordt eraan gedaan?

De Europese Commissie zoekt een antwoord hierop door:

Zij ondersteunt deze activiteiten door:

  • samen te werken met de Raad van Europa en diens Europees Centrum voor moderne talen, die de nadruk legt op innovatie in het taalonderwijs
  • de samenwerking te bevorderen met de talendiensten van de Europese instellingen, met name de vertaaldienst en de tolkendienst van de Europese Commissie om de opleiding van linguïsten te verbeteren
  • het Europees Talenlabel toe te kennen om nieuwe vormen van taalonderwijs te stimuleren

Ten slotte biedt het Erasmus+-programma mogelijkheden voor jongeren om hun talenkennis bij te schaven door in het buitenland een studie of opleiding te gaan volgen.