Dwar il-politika tal-multilingwiżmu

Il-Kummissjoni Ewropea tippromwovi t-tagħlim tal-lingwi u d-diversità lingwistika fl-Ewropa kollha.

Xi rwol taqdi l-UE biex tippromwovi l-lingwi?

Il-Kummissjoni Ewropea tippromwovi t-tagħlim tal-lingwi u d-diversità lingwistika fl-Ewropa kollha.

Hi qed taħdem mal-gvernijiet nazzjonali biex tilħaq mira ambizzjuża: li ċ-ċittadini jitgħallmu mill-inqas żewġ lingwi barranin minn età bikrija. Diġà fl-2002 il-Kapijiet tal-Istati u tal-Gvernijiet tal-UE kienu qablu dwar dan l-għan. L-istess għan ġie enfasizzat f’Diċembru tal-2017: “jittejjeb it-tagħlim tal-lingwi, sabiex aktar żgħażagħ jitkellmu mill-anqas żewġ lingwi Ewropej oħra flimkien mal-lingwa tagħhom.”

Għaliex hu meħtieġ?

L-aspirazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tkun magħquda fid-diversità hi fil-bażi tal-proġett Ewropew kollu. Il-koeżistenza armonjuża ta' bosta lingwi fl-Ewropa tippersonifika dan. Il-lingwi jistgħu jibnu pontijiet bejn in-nies, jagħtuna aċċess għal pajjiżi u kulturi oħrajn, u jippermettulna nifhmu aħjar lil xulxin.

Il-ħiliet fil-lingwi barranin għandhom rwol importanti li qed jiżdied u qed jgħinu liż-żgħażagħ jimpjegaw ruħhom aktar malajr u jħejjuhom biex jaħdmu f'pajjiż barrani. Huma wkoll fattur fil-kompetittività; ħiliet lingwistiċi fqar huma l-kawża li minħabba fiha bosta kumpaniji jitilfu l-kuntratti u jfixklu lill-ħaddiema li għandu mnejn jixtiequ jfittxu impjieg f'pajjiżi barranin.

Madankollu, għad hawn wisq Ewropej li jħallu l-iskola mingħajr għarfien fit-tħaddim tat-tieni lingwa ­ din hi raġuni biżżejjed biex il-metodi tat-tagħlim tal-lingwi jsiru aktar effiċjenti.

X'qed isir?

Il-Kummissjoni Ewropea tirreaġixxi għal dawn il-ħtiġijiet billi:

Hi tappoġġja dawn l-attivitajiet permezz ta’:

  • ħidma mal-Kunsill tal-Ewropa u maċ-Ċentru Ewropew tal-Lingwi Moderni tiegħu, li l-enfasi ewlenija tagħhom hi fuq l-innovazzjoni fit-tagħlim tal-lingwi;
  • kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizzi tal-istituzzjonijiet tal-lingwi Ewropej b'mod speċjali d-dipartimenti tat-Traduzzjoni u tal-Interpretazzjoni biex jiġu promossi l-edukazzjoni u t-taħriġ għal-lingwisti;
  • għoti tat-Tikketta Ewropea għal-Lingwi biex jitħeġġu tekniki ġodda għat-tagħlim tal-lingwi.

Finalment, il-programm Erasmus+ joffri opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ biex itejbu l-ħiliet lingwistiċi tagħhom billi jinvolvu ruħhom fit-tagħlim u fit-taħriġ barra pajjjiżhom.