Daudzvalodības politika

Eiropas Komisija veicina valodu apguvi un valodu dažādību Eiropā.

Kāda ir ES loma valodu apguves veicināšanā?

Eiropas Komisija veicina valodu apguvi un valodu daudzveidību visā Eiropā.

Komisija sadarbojas ar valstu valdībām, lai sasniegtu vērienīgu mērķi: nodrošināt iespēju ikvienam jau no agrīna vecuma apgūt vismaz divas svešvalodas. Par šādu mērķi ES valstu un valdību vadītāji vienojās jau 2002. gadā. Tas tika uzsvērts arī 2017. gada decembra secinājumos: “sekmēt valodu mācīšanos, lai vairāk jauniešu līdzās savai dzimtajai valodai runātu vēl vismaz divās Eiropas valodās”.

Kāpēc tas vajadzīgs?

Eiropas Savienības ideja būt vienotiem dažādībā ir visa Eiropas projekta pamatā. To apliecina daudzu valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā. Valodas vieno cilvēkus, tās ļauj iepazīt citas valstis un kultūras un labāk izprast līdzcilvēkus.

Svešvalodu prasmes aizvien vairāk palielina iespējas atrast darbu jauniešiem, kuriem paveras iespējas strādāt arī ārzemēs. Turklāt tā var būt konkurences priekšrocība. Proti, uzņēmumiem, kuru darbinieku valodu prasmes nav spožas, nākas zaudēt līgumus, bet darba ņēmējiem, kas varētu vēlēties meklēt darbu ārzemēs, nav lielu izredžu.

Tomēr joprojām pārāk daudz eiropiešu skolā neapgūst otru svešvalodu pietiekamā darba valodas līmenī, un tas ir iemesls, lai valodu apguvi un mācīšanos padarītu efektīvāku.

Kas tiek darīts?

Eiropas Komisijai ir šādi risinājumi:

Lai atbalstītu šos pasākumus, Komisija:

Visbeidzot, programma “Erasmus+” piedāvā jauniešiem valodu prasmes uzlabot ārzemēs, uz kurieni viņi var doties studēt un apgūt profesionālās iemaņas.