Apie daugiakalbystės politiką

Europos Komisija skatina kalbų mokymąsi ir jų įvairovę visoje Europoje.

Kokį vaidmenį atlieka ES, skatindama mokytis kalbų?

Europos Komisija skatina kalbų mokymąsi ir jų įvairovę visoje Europoje.

Ji bendradarbiauja su nacionalinėmis vyriausybėmis, siekdama svarbaus tikslo – suteikti piliečiams galimybę nuo mažens mokytis bent dviejų užsienio kalbų. Dėl šio tikslo jau 2002 m. susitarė ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Tas pats tikslas buvo pabrėžtas 2017 m. gruodžio mėn.: „kalbų mokymosi tobulinimas, kad daugiau jaunimo, be savo gimtosios kalbos, mokėtų dar bent dvi Europos kalbas.“

Kodėl to reikia?

Europos Sąjungos siekis suvienyti įvairovę yra viso Europos projekto pagrindas. Tai įkūnija harmoningas daugelio kalbų sugyvenimas Europoje. Kalbos gali nutiesti tiltus tarp tautų, suteikti mums galimybę pažinti kitas šalis ir kultūras bei geriau vieniems kitus suprasti.

Užsienio kalbų žinios vis svarbesnės jaunimui įsidarbinant ir pasirengiant darbui užsienyje. Tai taip pat yra konkurencingumo veiksnys; prastas kalbų mokėjimas daugeliui įmonių gali reikšti prarastas galimybes sudaryti sutarčių, o darbuotojams, kurie galbūt norėtų dirbti užsienyje, sutrukdyti tai padaryti.

Vis dėlto dar pernelyg daug mokyklą baigusių europiečių neturi pakankamų antrosios kalbos įgūdžių – jau vien dėl to reikia siekti, kad kalbų mokymas ir mokymasis būtų veiksmingesnis.

Kas daroma?

Europos Komisija į šiuos poreikius reaguoja:

Ji remia šiuos veiksmus:

  • bendradarbiaudama su Europos Taryba ir jos Europos šiuolaikinių kalbų centru, kurio svarbiausia veiklos sritis yra kalbų mokymo inovacijos,
  • bendradarbiaudama su Europos institucijų su kalbomis susijusių paslaugų teikėjais, ypač Komisijos vertimo raštu ir žodžiu padaliniais, kad skatintų vertėjų ugdymą ir mokymą,
  • suteikdama Europos kalbų ženklą, kad paskatintų kurti naujus kalbų mokymo metodus.

Be to, pagal programą „Erasmus+“ jaunuoliai gauna galimybių tobulinti savo užsienio kalbų įgūdžius studijuodami ir mokydamiesi užsienyje.