Monikielisyyspolitiikka

Euroopan komissio edistää kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta kaikkialla Euroopassa.

EU:n rooli kielitaidon edistämisessä

Euroopan komissio edistää kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta kaikkialla Euroopassa.

Se tekee yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa saavuttaakseen kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan kaikki kansalaiset voisivat opiskella vähintään kahta vierasta kieltä jo nuorella iällä. EU-maiden johtajat päättivät tästä tavoitteesta jo vuonna 2002 ja muistuttivat myös joulukuussa 2017, että pyrkimyksenä on ”kielten oppimisen tehostaminen, jotta nykyistä useammat nuoret puhuisivat vähintään kahta eurooppalaista kieltä oman äidinkielensä lisäksi.”

Monikielisyyden merkitys

EU:n halu olla moninaisuudessaan yhtenäinen on koko Euroopan yhdentymishankkeen perusta. Eri kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa ilmentää tätä pyrkimystä. Kielitaito voi rakentaa siltoja ihmisten välille ja tuoda siten meitä lähemmäksi muita maita ja kulttuureja ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme.

Vieraiden kielten osaaminen on koko ajan tärkeämpää, kun halutaan helpottaa nuorten työllistymistä ja antaa heille valmiuksia työskentelyyn myös ulkomailla. Kielitaito vaikuttaa myös kilpailukykyyn, sillä kielitaidon puutteiden vuoksi yritykset voivat menettää markkinoita ja työntekijöiden on hankala löytää työtä ulkomailta.

Monet eurooppalaiset eivät koulusta valmistuttuaan osaa käytännössä mitään toista kieltä. Tämän vuoksi kieltenopetusta ja -oppimista on tehostettava.

EU:n toimet

Edistääkseen kielten oppimista ja monikielisyyttä Euroopan komissio

Lisäksi komissio

Myös Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille tilaisuuksia hioa kielitaitojaan opiskelemalla ja työskentelemällä ulkomailla.