Om politikken for flersprogethed

Europa-Kommissionen understøtter sprogindlæring og sproglig mangfoldighed i hele Europa.

Hvad gør EU for at fremme sprog?

Europa-Kommissionen understøtter sprogindlæring og sproglig mangfoldighed i hele Europa.

Den arbejder sammen med de nationale regeringer for at nå et ambitiøst mål: give borgerne mulighed for at lære mindst to fremmedsprog fra en tidlig alder. Dette mål blev allerede fastsat af EU stats- og regeringsledere i 2002. Det samme mål blev understreget i december 2017: Vi skal "fremme sproglæring, således at flere unge kan tale mindst to europæiske sprog ud over deres modersmål."

Hvorfor er det nødvendigt?

EU 's ønske om at være forenet i mangfoldighed understøtter hele det europæiske projekt. Den harmoniske sameksistens af mange sprog i Europa er et udtryk herfor. Sprog kan bygge bro mellem mennesker, give adgang til andre lande og kulturer og gøre det muligt for os at forstå hinanden bedre.

Sprogkundskaber spiller en stadig vigtigere rolle med hensyn til at forbedre unges beskæftigelsesegnethed og ruste dem til at arbejde i udlandet. De spiller også en rolle for konkurrenceevnen, da dårlige sprogkundskaber er årsagen til, at mange virksomheder går glip af kontrakter, og en hindring for arbejdstagere, som ønsker at søge arbejde uden for deres eget land.

Alligevel er der stadig for mange europæere, som går ud af skolen uden et ordentligt kendskab til et andet sprog – hvilket er en god grund til at gøre sprogundervisningen og sprogindlæringen mere effektiv.

Hvad bliver der gjort?

Europa-Kommissionen imødekommer disse behov ved at:

Kommissionen støtter disse aktiviteter ved at:

Endelig giver Erasmus+-programmet unge mennesker mulighed for at forbedre deres sprogkundskaber ved at studere eller gå i lære i udlandet.