Informace o politice mnohojazyčnosti

Evropská komise podporuje v Evropě studium jazyků a jazykovou rozmanitost.

Jakou úlohu má EU v podpoře jazyků?

Evropská komise podporuje v Evropě studium jazykůjazykovou rozmanitost.

Spolupracuje s členskými státy na splnění ambiciózního cíle – umožnit občanům, aby se již od raného věku učili alespoň dva cizí jazyky. Na tomto cíli se již v roce 2002 dohodly hlavy států a předsedové vlád EU. Týž cíl byl znovu jasně potvrzen v prosinci 2017: „zlepšit studium jazyků, aby tak více mladých lidí hovořilo kromě mateřského jazyka alespoň dvěma evropskými jazyky“.

Proč je to nutné?

Snaha Evropské unie o dosažení jednoty při současném zachování rozmanitosti je jednou ze základních myšlenek evropského projektu. A jedním z nejdůležitějších projevů tohoto úsilí je harmonické soužití mnoha jazyků v Evropě. Jazyky budují mezi lidmi symbolické mosty, umožňují přístup k jiným kulturám a do jiných zemí a otevírají brány k lepšímu pochopení jiných lidí.

Znalosti cizích jazyků hrají stále důležitější roli při hledání zaměstnání doma i v zahraničí, zejména u mladých lidí. Cizí jazyky jsou také významným předpokladem pro konkurenceschopnost. Kvůli nedostatečným jazykovým znalostem přichází mnoho podniků o zakázky a řada pracovníků o možnost práce v zahraničí.

I přesto však řada Evropanů opouští školu bez praktické znalosti druhého jazyka, což jednoznačně svědčí o tom, že výuka a studium jazyků by měly být efektivnější.

Jakou činnost EU vyvíjí?

Evropská komise reaguje na tyto potřeby tím, že:

Tyto aktivity podporuje tak, že:

Program Erasmus+ pak nabízí mladým lidem příležitost, jak si zlepšit jazykové znalosti prostřednictvím studia nebo odborné přípravy v zahraničí.