Fler internationella studenter till EU

Cirka 45 procent av de internationella studenterna väljer Europa. Men i takt med att allt fler studenter väljer att studera utomlands ökar också utbudet och de europeiska lärosätena måste därför konkurrera om de mest begåvade studenterna.

Vad handlar det om?

Studenter och forskare från länder utanför EU kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft med hjälp av kompetens och färdigheter som de fått i Europa. Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är ett av de initiativ som ska göra det attraktivt att studera och forska i EU.

Varför är det viktigt?

Cirka 45 procent av de internationella studenterna väljer Europa. Men i takt med att allt fler studenter väljer att studera utomlands ökar också utbudet och de europeiska lärosätena måste därför konkurrera om de mest begåvade studenterna.

Vad har man gjort hittills?

Studera i Europa

Många EU-länder marknadsför aktivt sin högre utbildning. På webbplatsen Studera i Europa kan studenterna läsa om de olika ländernas utbildningssystem så att de kan välja rätt studieland.

Studera i Europa finns även i sociala medier. EU:s delegationer deltar också i studiemässor i hela världen för att marknadsföra initiativet och kommissionen nätverkar med nationella marknadsföringsbyråer i EU för att samordna evenemang och utbyta idéer.

Alumninätverk

Alumniföreningarna verkar som ambassadörer för den högre utbildningen i Europa i sina hemländer, deltar i studiemässor och andra evenemang och sprider information om studier och forskning i Europa.

Kommissionen stöder Erasmus+ student- och alumniförening ESAA som hjälper tidigare studenter att utveckla och dela med sig av sina yrkeskunskaper och akademiska kunskaper. Nya alumniföreningar håller också på att bildas på Västra Balkan och i Afrika.