Večja privlačnost EU za tuje študente

Evropa trenutno privablja 45 % mednarodnih študentov. Število mobilnih študentov se povečuje, kakor tudi možnosti za študij, zato bodo morale biti evropske univerze konkurenčnejše pri privabljanju talentov iz vsega sveta.

Za kaj gre

Študenti in raziskovalci iz držav zunaj EU lahko prispevajo h gospodarski rasti in konkurenčnosti z znanjem in spretnostmi, razvitimi v Evropi. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je primer ukrepa, ki povečuje privlačnost EU kot vrhunske destinacije za študij in raziskave.

Zakaj je potrebno

Evropa trenutno privablja 45 % mednarodnih študentov. Število mobilnih študentov se povečuje, kakor tudi možnosti za študij, zato bodo morale biti evropske univerze konkurenčnejše pri privabljanju talentov iz vsega sveta.

Dosedanji ukrepi

Študij v Evropi

Številne države članice dejavno promovirajo svoje sisteme visokošolskega izobraževanja. Projekt Evropske komisije Študij v Evropi je platforma za promocijo vseh teh držav in pomaga študentom, da informirano izberejo študijsko destinacijo v Evropi.

Projekt Študij v Evropi ima svoj spletni portal in je prisoten na družbenih medijih. V okviru tega projekta delegacije Evropske komisije in delegacije EU sodelujejo na študijskih sejmih po vsem svetu. Komisija sodeluje z nacionalnimi promocijskimi agencijami po vsej Evropi, s katerimi izmenjuje časovne razporede in ideje.

Nekdanji študenti

Organizacije nekdanjih študentov so dejavni ambasadorji evropskega visokošolskega izobraževanja v svojih matičnih državah, sodelujejo na študijskih sejmih in dogodkih ter širijo informacije o možnostih za študij ali raziskave v Evropi.

Komisija podpira Združenje študentov in nekdanjih študentov programa Erasmus+ (ESAA), ki pomaga nekdanjim študentom pri zgoraj navedenih dejavnostih ter pri razvijanju in izmenjavi poklicnih spretnosti in/ali akademskega znanja prek mreženja. Ustanavljajo se tudi združenja nekdanjih študentov v drugih regijah (Zahodni Balkan in Afrika).