Večja privlačnost EU za tuje študente in študentke

Evropa trenutno privabi 45 % vseh mednarodnih študentk in študentov na svetu, z naraščanjem študentske mobilnosti pa se povečujejo tudi možnosti za študij. Evropske univerze bodo morale zato postati konkurenčnejše pri privabljanju najboljših talentov z vsega sveta.

Kako Komisija spodbuja evropsko visokošolsko izobraževanje

Študenti in raziskovalci iz držav zunaj Evrope lahko k rasti in konkurenčnosti gospodarstva EU prispevajo z znanjem in spretnostmi, pridobljenimi v Evropi. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus je pobuda, katere namen je s štipendijami EU k vpisu na vrhunske skupne študijske programe na dveh ali več evropskih visokošolskih institucijah pritegniti najboljše študente in študentke iz vsega sveta.

Študij v Evropi 

Številne evropske države aktivno promovirajo svojo ponudbo visokošolskega izobraževanja. Pobuda Komisije Študij v Evropi je platforma za promocijo evropskih visokošolskih sistemov in institucij ter zagotavljanje informacij o njih. Platforma (tudi prek družbenih medijev) študentkam in študentom pomaga do utemeljenih odločitev glede študijskih destinacij in programov po vsej Evropi, tudi takšnih, ki so zunaj Evrope morda manj poznani. 

Študij v Evropi poleg tega EU in posameznim evropskim državam omogoča, da za promocijo visokošolskega izobraževanja v Evropi sodelujejo na študijskih sejmih po vsem svetu. Komisija sodeluje tudi z nacionalnimi agencijami po vsej Evropi, s katerimi si izmenjuje časovne razporede in ideje za večjo prepoznavnost evropskega visokošolskega izobraževanja.

Alumni in alumne 

Organizacije alumnov so aktivni ambasadorji evropskega visokošolskega izobraževanja v svojih matičnih državah. Sodelujejo na študijskih sejmih in dogodkih ter širijo informacije o možnostih študija ali raziskovanja v Evropi, na primer v okviru programa Erasmus+

Komisija podpira Združenje študentov in alumnov programa Erasmus+ (ESAA), ki priznava pomembno vlogo alumnov pri razvijanju in izmenjavi poklicnih spretnosti in akademskega znanja prek mreženja. Združenja alumnov se ustanavljajo tudi v drugih regijah (doslej na Zahodnem Balkanu in v Afriki).