O Uniune mai atractivă pentru studenții străini

În prezent, Europa atrage 45 % din totalul studenților internaționali. Însă, odată cu numărul studenților mobili cresc și opțiunile de studiu, iar universitățile europene vor trebui să facă față unei concurențe mai mari pentru a atrage talente din întreaga lume.

Despre ce este vorba?

Studenții și cercetătorii din țările din afara UE își pot aduce contribuția la creștere și competitivitate utilizând competențele și cunoștințele dobândite în Europa. Programele de masterat comun Erasmus Mundus reprezintă un exemplu de acțiune menită să sporească atractivitatea UE ca destinație de top în materie de studii și cercetare.

De ce este nevoie de acest lucru?

În prezent, Europa atrage 45 % din totalul studenților internaționali. Însă, odată cu numărul studenților mobili cresc și opțiunile de studiu, iar universitățile europene vor trebui să facă față unei concurențe mai mari pentru a atrage talente din întreaga lume.

Măsuri luate până în prezent

Studii în Europa

Multe state membre își promovează activ propriile sisteme de învățământ superior. Proiectul Comisiei Studiați în Europa oferă o platformă care promovează aceste țări și, în același timp, îi ajută pe potențialii studenți să își aleagă universitatea în cunoștință de cauză.

În cadrul proiectului, s-a creat un portal web și se organizează activități pe rețelele sociale, iar Comisia Europeană și delegațiile UE participă la târguri de studii peste tot în lume. Comisia colaborează cu agenții naționale de promovare din întreaga Europă pentru a face schimb de calendare și idei.

Absolvenți

Organizațiile absolvenților sunt ambasadori activi ai învățământului superior european în țările lor de origine, participă la târguri de studii și evenimente și servesc drept multiplicatori de informații cu privire la posibilitățile de a studia sau de a desfășura activități de cercetare în Europa.

Comisia sprijină Alianța studenților și absolvenților Erasmus+ (ESAA), care îi ajută pe absolvenți să se implice în activitățile menționate mai sus și să își împărtășească sau să își dezvolte cunoștințele și/sau competențele profesionale prin crearea de rețele. Noi asociații ale absolvenților se înființează și în alte regiuni, de exemplu în Balcanii de Vest și în Africa.