Zwiększanie atrakcyjności Europy dla studentów zagranicznych

W Europie kształci się obecnie 45 proc. spośród wszystkich studentów międzynarodowych. Wraz ze wzrostem liczby mobilnych studentów rozwija się też jednak oferta studiów, europejskie uniwersytety będą zatem musiały ostrzej konkurować o utalentowanych ludzi z całego świata.

Na czym polega?

Studenci i pracownicy naukowi z państw spoza UE mogą, dzięki wiedzy i zdolnościom rozwiniętym w Europie, wnieść swój wkład w pobudzanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus są przykładem działania mającego na celu promocję UE jako najlepszego miejsca do studiowania i prowadzenia badań naukowych.

Dlaczego jest to potrzebne?

W Europie kształci się obecnie 45 proc. spośród wszystkich studentów międzynarodowych. Wraz ze wzrostem liczby mobilnych studentów rozwija się też jednak oferta studiów, europejskie uniwersytety będą zatem musiały ostrzej konkurować o utalentowanych ludzi z całego świata.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Studiuj w Europie

Wiele państw członkowskich aktywnie promuje swoje systemy szkolnictwa wyższego. W ramach projektu Komisji Studiuj w Europie udostępniona została platforma, której zadaniem jest promocja wszystkich tych państw oraz pomoc studentom w dokonaniu świadomego wyboru miejsca do studiowania w Europie.

Poza portalem projekt przewiduje działania w mediach społecznościowych. Obejmuje także udział KE oraz delegatur Unii w targach szkolnictwa wyższego na całym świecie. Komisja nawiązuje kontakty z krajowymi agencjami promocji w całej Europie celem dzielenia się pomysłami i wymiany kalendarzy wydarzeń.

Absolwenci

Organizacje absolwenckie pełnią w swoich państwach funkcję aktywnych ambasadorów europejskiego szkolnictwa wyższego, biorą udział w targach szkolnictwa i innych wydarzeniach oraz rozpowszechniają informacje na temat możliwości studiowania i pracy naukowej w Europie.

Komisja wspiera ESAA – Erasmus+ Student and Alumni Alliance (Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Korzystających z Programu Erasmus+), które pomaga absolwentom realizować wyżej wymienione zadania, a także nawiązywać kontakty w celu rozwijania umiejętności zawodowych lub pogłębiania wiedzy naukowej oraz dzielenia się tą wiedzą i umiejętnościami. Stowarzyszenia absolwentów zaczynają ponadto powstawać w innych regionach (Bałkany Zachodnie i Afryka).