ES pievilcības vairošana ārvalstu studentu acīs

Patlaban Eiropa piesaista 45 % no visiem starptautiskajiem studentiem. Taču līdztekus studentu mobilitātes pieaugumam ir palielinājies arī studiju programmu piedāvājums visā pasaulē, tāpēc Eiropas universitātēm būs jāpieliek arvien lielākas pūles, lai piesaistītu talantus no visas pasaules.

Par ko ir runa

Studenti un pētnieki no ārpussavienības valstīm var palīdzēt sekmēt izaugsmi un konkurētspēju, pateicoties Eiropā iegūtām zināšanām un prasmēm. “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi ir piemērs darbībai, kas uzlabo ES kā augstākās izglītības un pētniecības galamērķa pievilcību.

Kāpēc tas vajadzīgs

Patlaban Eiropa piesaista 45 % no visiem starptautiskajiem studentiem. Taču līdztekus studentu mobilitātes pieaugumam ir palielinājies arī studiju programmu piedāvājums visā pasaulē, tāpēc Eiropas universitātēm būs jāpieliek arvien lielākas pūles, lai piesaistītu talantus no visas pasaules.

Līdz šim paveiktais

Studijas Eiropā

Daudzas dalībvalstis aktīvi popularizē savas valsts augstākās izglītības sistēmu. Komisijas projekts “Studē Eiropā!” ir platforma, kurā apkopota informācija par visām šīm valstīm, lai palīdzētu studentiem izdarīt informētu izvēli, par studiju galamērķi izvēloties kādu no Eiropas valstīm.

“Studē Eiropā!” nodrošina tīmekļa portālu un aktīvi darbojas sociālajos medijos. Ar šo saukli — “Studē Eiropā!” — Eiropas Komisijas un ES delegācijas piedalās starptautiskos studiju gadatirgos. Komisija sadarbojas ar nacionālajām studiju popularizēšanas aģentūrām visā Eiropā, lai saskaņotu grafikus un apmainītos idejām.

Absolventi

Absolventu organizācijas ir aktīvas Eiropas augstākās izglītības vēstnieces savā mītnes valstī, tās piedalās augstākās izglītības gadatirgos un pasākumos un izplata informāciju par iespējām studēt vai veikt pētījumus Eiropā.

Komisija atbalsta “Erasmus+” Studentu un absolventu aliansi (ESAA), kas palīdz absolventiem īstenot visu iepriekš minēto, kā arī, pateicoties sadarbības tīkliem, attīstīt profesionālās prasmes, dalīties ar tām un/vai akadēmiskajām zināšanām. Tiek veidotas arī jaunas absolventu asociācijas citos reģionos (Rietumbalkānos un Āfrikā).