Siekiama, kad ES būtų patrauklesnė užsienio studentams

Šiuo metu Europa pritraukia 45 proc. visų užsienio studentų. Tačiau augant judžių studentų skaičiui, didėja ir studijų galimybės, tad Europos universitetai turės labiau pasistengti, kad pritrauktų talentų iš viso pasaulio.

Kas tai?

Studentai ir tyrėjai iš ES nepriklausančių šalių gali prisidėti prie ekonomikos augimo ir konkurencingumo turėdami Europoje įgytų žinių ir įgūdžių. „Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa – veiksmų, siekiant kurti ES, kaip vienos geriausių vietų studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, įvaizdį, pavyzdys.

Kodėl to reikia?

Šiuo metu Europa pritraukia 45 proc. visų užsienio studentų. Tačiau augant judžių studentų skaičiui, didėja ir studijų galimybės, tad Europos universitetai turės labiau pasistengti, kad pritrauktų talentų iš viso pasaulio.

Kas padaryta iki šiol?

Studijuok Europoje

Daugelis valstybių narių aktyviai reklamuoja savo aukštojo mokslo sistemas. Komisijos projektas „Studijuok Europoje“ suteikia platformą, kurioje skatinama studijuoti visose šiose šalyse ir kuri padeda studentams priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl studijų vietos visoje Europoje.

Projektas „Studijuok Europoje“ turi savo interneto svetainę ir dalyvauja socialinių tinklų veikloje. Naudodamosi šiuo logotipu EK ir ES delegacijos dalyvauja studijų mugėse visame pasaulyje. Komisija užmezga ryšius su nacionalinėmis reklamos agentūromis Europoje, siekdama dalintis planais ir idėjomis.

Absolventai

Absolventų organizacijos yra aktyvios Europos aukštojo mokslo ambasadorės savo gimtosiose šalyse, dalyvauja studijų mugėse bei renginiuose ir skleidžia informaciją apie galimybes studijuoti ar atlikti mokslinius tyrimus Europoje.

Komisija remia programos „Erasmus“+ studentų ir absolventų aljansą, ESAA (angl. Erasmus+ Student and Alumni Alliance), kuris padeda absolventams įgyvendinti viską, kas išvardyta pirmiau, ir įgyti profesinių įgūdžių ir (arba) akademinių žinių bei jais dalintis vykdant tinklaveiką. Taip pat kuriamos naujos absolventų asociacijos kituose regionuose (Vakarų Balkanuose ir Afrikoje).