EU houkuttelevammaksi ulkomaisille opiskelijoille

Kansainvälisesti liikkuvista opiskelijoista 45 prosenttia hakeutuu Eurooppaan. Samalla kun ulkomailla opiskelevien määrä kasvaa, lisääntyvät myös heille tarjolla olevat opiskelumahdollisuudet. Samalla korkeakoulujen välinen kilpailu lahjakkaista kansainvälisistä opiskelijoista kiristyy.

Taustaa

EU:n ulkopuolisista maista tulevat opiskelijat ja tutkijat voivat edistää kasvua ja kilpailukykyä eurooppalaisten oppien avulla. Esimerkiksi Erasmus Mundus -yhteinen maisteriohjelma lisää EU:n vetovoimaa opiskelijoiden ja tutkijoiden silmissä.

Haasteet

Kansainvälisesti liikkuvista opiskelijoista 45 prosenttia hakeutuu Eurooppaan. Samalla kun ulkomailla opiskelevien määrä kasvaa, lisääntyvät myös heille tarjolla olevat opiskelumahdollisuudet. Samalla korkeakoulujen välinen kilpailu lahjakkaista kansainvälisistä opiskelijoista kiristyy.

EU:n toimet

Opiskele Euroopassa -hanke

Monet EU-maat markkinoivat aktiivisesti omia korkeakoulujaan. Kaikki voivat nyt esitellä korkeakoulujaan Euroopan komission Opiskele Euroopassa -hankkeessa, joka auttaa opiskelijoita löytämään tietoa opiskelumahdollisuuksista EU:ssa.

Opiskele Euroopassa -portaalin lisäksi hanke on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa ja kansainvälisillä opintomessuilla. Euroopan komissio tekee yhteistyötä kansallisten organisaatioiden kanssa ja vaihtaa tietoa erilaisista alan tapahtumista ja suuntauksista.

Alumni-toiminta

Alumnijärjestöt ovat eurooppalaisen korkeakoulutuksen aktiivisia puolestapuhujia. Ne osallistuvat opintomessuille ja muihin alan tapahtumiin ja välittävät tietoa opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksista Euroopassa.

Euroopan komissio tukee Erasmus+ -ohjelman opiskelija- ja alumnijärjestöä ESAAa, joka auttaa alumneja verkostoitumaan ja sitä kautta levittämään tietoa sekä kehittämään ja jakamaan omaa ammatillista ja akateemista osaamistaan. Myös muiden alueiden (esim. Länsi-Balkan ja Afrikka) alumneille ollaan perustamassa omia järjestöjä.