ELi muutmine välisüliõpilaste jaoks atraktiivsemaks

Praegu saabub Euroopasse 45% kõigist rahvusvahelistest üliõpilastest. Õpirändes osalevate õppurite arvu kasvades suurenevad ka pakutavad õppimisvõimalused, seega peavad Euroopa ülikoolid olema konkurentsivõimelised, et meelitada ligi talente kogu maailmast.

Millega on tegemist?

Kolmandate riikide üliõpilased ja teadlased saavad Euroopas omandatud teadmiste ja oskuste abil anda oma panuse majanduskasvu ja konkurentsivõimesse. Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on näide meetmetest, mille eesmärk on suurendada ELi kui tipptasemel õppe- ja teadustöö sihtkoha atraktiivsust.

Miks on see vajalik?

Praegu saabub Euroopasse 45% kõigist rahvusvahelistest üliõpilastest. Õpirändes osalevate õppurite arvu kasvades suurenevad ka pakutavad õppimisvõimalused, seega peavad Euroopa ülikoolid olema konkurentsivõimelised, et meelitada ligi talente kogu maailmast.

Mida on seni saavutatud?

Õpi Euroopas

Paljud liikmesriigid reklaamivad aktiivselt oma kõrgharidussüsteeme. Komisjoni projekti „Õpi Euroopas“ raames on loodud platvorm, mille abil tutvustada kõiki neid riike ja aidata õppuritel teadlikult valida kõigi Euroopa riikide hulgast oma sihtkoht.

„Õpi Euroopas“ raames on avatud veebiportaal ja sotsiaalmeedia leheküljed. Selle moto all osalevad Euroopa Komisjon ja ELi delegatsioonid õppemessidel kogu maailmas. Komisjon teeb tihedat koostööd riiklike reklaamiagentuuridega üle kogu Euroopa, et jagada ajakavasid ja ideid.

Vilistlased

Vilistlasorganisatsioonid on Euroopa kõrghariduse aktiivsed saadikud oma koduriikides. Nad osalevad õppimisvõimalusi tutvustavatel messidel ja üritustel ning levitavad teavet võimaluste kohta Euroopas õppida või teadustööga tegeleda.

Komisjon toetab Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste liitu ESAA, mis aitab vilistlastel teha kõike eespool nimetatut ning arendada ja jagada oma kutseoskusi ja/või akadeemilisi teadmisi võrgustike kaudu. Loomisel on ka uusi vilistlaste ühendusi teistes piirkondades (Lääne-Balkani ja Aafrika riigid).