Αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ για τους ξένους φοιτητές

Η Ευρώπη προσελκύει σήμερα το 45 % όλων των διεθνών φοιτητών. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών αυξάνεται, όπως και οι επιλογές για σπουδές, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα πρέπει να ανταγωνίζονται περισσότερο για την προσέλκυση ταλέντων από όλο τον κόσμο.

Περί τίνος πρόκειται;

Φοιτητές και ερευνητές από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν στην Ευρώπη. Τα κοινά μεταπτυχιακά διπλώματα Erasmus Mundus είναι το παράδειγμα μιας δράσης για την αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως κορυφαίου προορισμού για σπουδές και έρευνα.

Γιατί χρειάζεται;

Η Ευρώπη προσελκύει σήμερα το 45 % όλων των διεθνών φοιτητών. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών αυξάνεται, όπως και οι επιλογές για σπουδές, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα πρέπει να ανταγωνίζονται περισσότερο για την προσέλκυση ταλέντων από όλο τον κόσμο.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Σπουδές στην Ευρώπη

Πολλά κράτη μέλη προωθούν ενεργά τα δικά τους συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα της Επιτροπής Study in Europe (Σπουδές στην Ευρώπη) προσφέρει μια πλατφόρμα για την προώθηση όλων αυτών των χωρών και βοηθά τους σπουδαστές να επιλέγουν ενημερωμένοι σε ποια χώρα της Ευρώπης θα κάνουν τις σπουδές τους.

Περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πύλη και συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι αντιπροσωπείες της ΕΚ και της ΕΕ συμμετέχουν σε εκθέσεις σπουδών σε όλο τον κόσμο. Τα δίκτυα της Επιτροπής με τις εθνικές υπηρεσίες προώθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη ανταλλάσσουν ημερολόγια και ιδέες.

Απόφοιτοι

Οι σύλλογοι αποφοίτων είναι ενεργοί πρεσβευτές της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες καταγωγής των αποφοίτων, συμμετέχουν σε εκθέσεις σπουδών και σχετικές εκδηλώσεις και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών ή έρευνας στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή στηρίζει την Ένωση Φοιτητών και Αποφοίτων Erasmus+, ESAA, η οποία βοηθά τους αποφοίτους να κάνουν όλα τα παραπάνω καθώς και να αναπτύξουν και να μοιραστούν τις επαγγελματικές δεξιότητες και/ή τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους μέσω της δικτύωσης. Δημιουργούνται επίσης νέες ενώσεις για αποφοίτους σε άλλες περιφέρειες (Δυτικά Βαλκάνια και Αφρική).