Vi skal gøre EU mere attraktiv for udenlandske studerende

Europa tiltrækker i øjeblikket 45 % af alle internationale studerende. Men efterhånden som antallet af mobile studerende stiger, vil der også blive flere studiemuligheder, og de europæiske universiteter bliver nødt til at konkurrere mere for at tiltrække talenter fra hele verden.

Hvordan gør vi EU mere attraktiv for udenlandske studerende?

Studerende og forskere fra lande uden for EU kan bidrage til vækst og bedre konkurrenceevne med den viden og de færdigheder, de har fået i Europa. De fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er et eksempel på et initiativ, der gør EU mere tiltrækkende som et topstudie- og forskningssted.

Hvorfor er det nødvendigt at gøre EU mere attraktiv for udenlandske studerende?

Europa tiltrækker i øjeblikket 45 % af alle internationale studerende. Men efterhånden som antallet af mobile studerende stiger, vil der også blive flere studiemuligheder, og de europæiske universiteter bliver nødt til at konkurrere mere for at tiltrække talenter fra hele verden.

Hvad er der gjort indtil videre?

Studieophold i Europa

Mange medlemslande promoverer aktivt deres egne videregående uddannelser. Kommissionens projekt Uddannelse i Europa er en platform, der skal reklamere for alle EU-landene og hjælpe de studerende med at træffe et informeret valg af studiested i Europa.

Uddannelse i Europa omfatter en webportal og aktiviteter på de sociale medier. Uddannelse i Europa er også overskriften for Kommissionens og EU-delegationernes deltagelse i studiemesser verden over. Kommissionen netværker med nationale promoveringskontorer i hele Europa for at udveksle tidsplaner og idéer.

Tidligere studerende

Alumneforeninger er gode ambassadører for europæiske videregående uddannelser i deres hjemlande, de deltager i uddannelsesmesser og -arrangementer, og de fungerer som formidlere af information om mulighederne for at studere eller forske i Europa.

Kommissionen støtter Erasmus+ Student and Alumni Alliance, ESAA, som hjælper tidligere studerende med at gøre alle disse ting og udvikle og udbrede deres kvalifikationer og/eller akademiske viden gennem netværkssamarbejde. Der oprettes også løbende nye foreninger for tidligere studerende i andre regioner (f.eks. det vestlige Balkan og Afrika).