Zvýšení atraktivity EU pro zahraniční studenty

Do Evropy v současnosti míří 45 % všech zahraničních studentů. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet studentů, kteří tráví část svého studia v zahraničí, se však rozšiřují i studijní možnosti, a evropské univerzity proto budou muset udělat více, aby obstály v konkurenci a přilákaly talentované lidi z celého světa.

O co jde?

Studenti a výzkumní pracovníci ze zemí mimo EU mohou přispívat k růstu a konkurenceschopnosti znalostmi a dovednostmi nabytými v Evropě. Příkladem opatření ke zvýšení přitažlivosti EU jako špičkové studijní a výzkumné destinace jsou sdílené magisterské programy Erasmus Mundus.

Proč je to nezbytné?

Do Evropy v současnosti míří 45 % všech zahraničních studentů. Ale vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet studentů, kteří tráví část svého studia v zahraničí, rozšiřují se i studijní možnosti, a evropské univerzity proto budou muset udělat více, aby obstály v konkurenci a přilákaly talentované lidi z celého světa.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Studium v Evropě

Mnoho členských států aktivně propaguje své vlastní systémy vysokoškolského vzdělávání. Komise realizuje projekt Studium v Evropě – platformu, která má propagovat všechny členské státy a studentům pomáhá se kvalifikovaně rozhodnout, která evropská destinace je pro ně nejvhodnější.

Projekt Studium v Evropě má vlastní internetový portál a je aktivní na sociálních médiích. V jeho rámci vystupuje také Komise a delegace EU na studijních veletrzích po celém světě. Komise je propojena s vnitrostátními propagačními agenturami v celé Evropě, takže probíhá předávání kalendářů akcí a výměna osvědčených postupů.

Absolventi

Jako aktivní ambasadoři evropského vysokoškolského vzdělávání ve svých domovských zemích fungují organizace absolventů. Účastní se studijních veletrhů a akcí a šíří informace o možnostech studia nebo výzkumu v Evropě.

Komise podporuje Alianci studentů a absolventů Erasmus+, ESAA. Ta pomáhá absolventům ve výše uvedených činnostech a v dalším rozvoji a sdílení jejich profesních dovedností a /nebo akademických znalostí prostřednictvím vytváření sítí. Nová sdružení pro absolventy v jiných regionech (západní Balkán a Afrika) se v současné době zřizují.