Mednarodno sodelovanje in politični dialog

Poleg močne mednarodne razsežnosti programa Erasmus+ Komisija aktivno sodeluje s tretjimi državami na področju politik izobraževanja in usposabljanja.

Prednostne naloge EU v visokošolskem izobraževanju

Evropska unija si je na področju visokošolskega izobraževanja zadala pet glavnih prednostnih nalog:

  • uveljaviti EU kot center odličnosti v izobraževanju in usposabljanju
  • podpreti partnerske države zunaj EU pri njihovih prizadevanjih za posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja
  • spodbujati skupne vrednote in boljše razumevanje med narodi in kulturami
  • podpreti visokošolske institucije v državah članicah in zunaj EU pri njihovih prizadevanjih za internacionalizacijo nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja
  • izboljšati kakovost storitev izobraževanja in usposabljanja v EU in zunaj nje s pomočjo vzajemnega učenja, primerjave in izmenjave dobrih praks

S sodelovanjem do boljšega izobraževanja na svetovni ravni

Sodelovanje s tretjimi državami povečuje kakovost izobraževanja in usposabljanja v EU in zunaj nje, saj spodbuja medsebojno učenje in primerjalno analizo nacionalnih izobraževalnih sistemov po vsem svetu. Mobilnost krepi inovativnost in ustvarjanje delovnih mest, osebju ter študentkam in študentom pa omogoča, da z udeležbo v programih EU razširijo svoja obzorja.

Evropske univerze dosegajo dobre rezultate na področju internacionalizacije. Omogočajo razvoj mednarodnih programov in skupnih diplom, spodbujajo mednarodne raziskovalne in inovacijske projekte ter podpirajo izmenjavo študentk in študentov, akademskega osebja in znanja.

Vse to je omogočil bolonjski proces, ki je rezultat dogovora evropskih držav, da prestrukturirajo svoje visokošolske sisteme in izboljšajo čezmejno sodelovanje.

Mednarodni dialog o politikah, ki ga EU izvaja z državami zunaj Evrope, zato pogosto temelji na tem strokovnem znanju in izkušnjah, ki odražajo potrebo po povezanosti internacionalizacije z reformo politik.