Mednarodno sodelovanje in politični dialog

Poleg močne mednarodne dimenzije programa Erasmus + vodi Evropska komisija aktivno politiko sodelovanja na področju izobraževanja (zlasti visokega šolstva) in usposabljanja z državami zunaj EU.

Za kaj gre

Poleg močne mednarodne dimenzije programa Erasmus + vodi Evropska komisija aktivno politiko sodelovanja na področju izobraževanja (zlasti visokega šolstva) in usposabljanja z državami zunaj Evropske unije. Pri tem upošteva pet prednostnih nalog:

  1. uveljaviti EU kot center odličnosti v izobraževanju in usposabljanju
  2. podpreti partnerske države zunaj EU pri njihovih prizadevanjih za posodobitev
  3. spodbujati skupne vrednote in boljše razumevanje med narodi in kulturami
  4. podpreti države članice in visokošolske ustanove v EU in zunaj nje pri njihovih prizadevanjih za internacionalizacijo
  5. izboljšati kakovost storitev in človeških virov v EU in zunaj nje s pomočjo vzajemnega učenja, primerjave in izmenjave dobrih praks

Zakaj je potrebno

Sodelovanje z državami zunaj EU spodbuja kakovost izobraževanja in usposabljanja v EU in zunaj nje, saj krepi vzajemno učenje in primerjavo izobraževalnih sistemov po vsem svetu.

Mobilnost krepi inovacije in ustvarjanje delovnih mest ter pedagoškemu osebju in študentom omogoča, da razširijo svoje obzorje s sodelovanjem v programih EU. Evropske univerze imajo pozitivne rezultate na področju internacionalizacije; omogočile so razvoj mednarodnih učnih načrtov in skupnih diplom, okrepile mednarodne raziskovalne in inovacijske projekte ter podprle izmenjavo študentov, pedagoškega osebja in znanja.