Medzinárodná spolupráca a politický dialóg

Popri výraznom medzinárodnom zameraní programu Erasmus+ realizuje Európska komisia aktívnu politiku zameranú na spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie v oblasti vzdelávania (najmä vysokoškolského vzdelávania) a odbornej prípravy.

O čo ide?

Popri výraznom medzinárodnom zameraní programu Erasmus+ realizuje Európska komisia aktívnu politiku zameranú na spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie v oblasti vzdelávania (najmä vysokoškolského vzdelávania) a odbornej prípravy. Táto spolupráca sa zameriava na päť hlavných priorít:

  1. podporovať EÚ ako centrum excelentnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
  2. podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v ich úsilí o modernizáciu,
  3. presadzovať spoločné hodnoty a lepšie porozumenie medzi rôznymi národmi a kultúrami,
  4. podporovať členské štáty a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v EÚ aj mimo nej v ich snahách o internacionalizáciu,
  5. zlepšovať kvalitu služieb a ľudských zdrojov v EÚ aj mimo nej prostredníctvom vzájomného učenia sa, porovnávania a výmeny osvedčených postupov.

Na čo je potrebná?

Spoluprácou s krajinami mimo EÚ sa zvyšuje kvalita vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ aj mimo nej, pretože umožňuje partnerské učenie a porovnanie vzdelávacích systémov na celom svete.

Podnecujú sa tak inovácie a vytváranie pracovných miest prostredníctvom mobility a zamestnancom a študentom sa ponúka možnosť zúčastniť sa na programoch EÚ a rozšíriť si tak obzory. Európske univerzity dosahujú v oblasti internacionalizácie dobré výsledky. Podieľajú sa na vytváraní medzinárodných a spoločných študijných a ďalších vzdelávacích programov, podporujú medzinárodné projekty zamerané na výskum a inovácie a podnecujú vzájomnú výmenu študentov, pracovníkov a poznatkov.