Cooperare internațională și dialog politic

Pe lângă programul Erasmus +, cu o orientare profund internațională, Comisia Europeană are o politică activă de cooperare în domeniul educației (în special, în învățământul superior) și al formării cu țările din afara Uniunii Europene (UE).

Despre ce este vorba

Pe lângă programul Erasmus +, cu o orientare profund internațională, Comisia Europeană are o politică activă de cooperare în domeniul educației (în special, în învățământul superior) și al formării cu țările din afara Uniunii Europene (UE), axată pe cinci priorități principale:

  1. promoveze UE ca centru de excelență în educație și formare
  2. sprijine țările partenere din afara UE în eforturile lor de modernizare
  3. să promoveze valori comune și o mai bună înțelegere între popoare și culturi diferite
  4. sprijine statele membre și instituțiile de învățământ superior din UE și din afara acesteia în eforturile lor de internaționalizare
  5. să amelioreze calitatea serviciilor și a resurselor umane în UE și în afara acesteia, prin învățare reciprocă, schimb de bune practici și comparare.

De ce este necesară cooperarea

Cooperarea cu țările terțe sporește calitatea educației și formării în UE și în afara acesteia prin promovarea învățării inter pares și prin compararea cu sistemele de învățământ din întreaga lume.

Stimulează inovarea și crearea de locuri de muncă prin intermediul mobilității și oferă personalului și studenților oportunități de a-și lărgi orizonturile prin participarea la programele UE. Universitățile europene au un istoric pozitiv în materie de internaționalizare; acestea au facilitat dezvoltarea programelor internaționale de învățământ și a diplomelor comune, au promovat proiecte internaționale de cercetare și inovare și au sprijinit schimbul de studenți, de personal și de cunoștințe.