Cooperare internațională și dialog politic

Pe lângă faptul că programul Erasmus+ este solid ancorat pe plan internațional, Comisia colaborează în mod activ cu țări din afara UE în domeniul politicii de educație și formare.

Prioritățile UE pentru învățământul superior

Principalele cinci priorități ale Uniunii Europene în domeniul învățământului superior sunt:

  • promoveze UE ca centru de excelență în domeniul educației și formării
  • sprijine țările partenere din afara UE în eforturile de modernizare a sistemelor lor de educație și formare
  • să promoveze valori comune și o mai bună înțelegere între popoare și culturi diferite
  • să sprijine instituțiile de învățământ superior din statele membre și din afara acesteia în eforturile lor de internaționalizare a sistemelor lor naționale de educație și formare
  • să amelioreze calitatea serviciilor de educație și formare din UE și din afara acesteia, prin învățare reciprocă, comparații și schimburi de bune practici.

Relațiile de cooperare pot contribui la îmbunătățirea educației la nivel mondial

Cooperarea cu țările terțe sporește calitatea educației și formării în UE și în afara acesteia prin promovarea învățării inter pares și prin analize comparative între sistemele naționale de învățământ din întreaga lume. Ea stimulează inovarea și crearea de locuri de muncă prin intermediul mobilității și oferă personalului și studenților oportunități de a-și lărgi orizonturile prin participarea la programele UE.

Universitățile din Europa au un istoric solid în materie de internaționalizare. Acestea au facilitat dezvoltarea programelor internaționale de învățământ și a diplomelor comune, au promovat proiecte internaționale de cercetare și inovare și au sprijinit schimbul de studenți, de personal și de cunoștințe.

Acest lucru a fost posibil prin procesul de la Bologna, în cadrul căruia țările europene au convenit să își restructureze sistemele de învățământ superior pentru a facilita și eficientiza cooperarea transfrontalieră.

Prin urmare, dialogurile de politică internațională între UE și țările din afara Europei se bazează adesea pe această expertiză și pe experiența necesară pentru ca internaționalizarea să fie însoțită de o reformă de politică.