Internationale samenwerking en beleidsdialoog

Naast de sterk internationale focus van Erasmus+ voert de Europese Commissie een actief beleid voor samenwerking op het gebied van (met name hoger) onderwijs en opleiding met landen buiten de EU.

Wat is het?

Naast de sterk internationale focus van Erasmus+ voert de Europese Commissie een actief beleid voor samenwerking op het gebied van (met name hoger) onderwijs en opleiding met landen buiten de EU, en ze heeft daarbij vijf prioriteiten:

  1. de EU promoten als expertisecentrum voor onderwijs en opleiding;
  2. partnerlanden buiten de Europese Unie ondersteunen bij hun moderniseringsinspanningen;
  3. gemeenschappelijke waarden en een beter begrip tussen verschillende volkeren en culturen bevorderen;
  4. de lidstaten en hogeronderwijsinstellingen in de EU en daarbuiten ondersteunen bij hun streven naar internationalisering;
  5. de kwaliteit van diensten en personele middelen in de EU verbeteren door wederzijds leren, en door vergelijking en uitwisseling van goede praktijken.

Waarom is dat nodig?

Samenwerking met landen buiten de EU verhoogt de kwaliteit van onderwijs en opleiding in de EU en daarbuiten door het bevorderen van peer learning en vergelijking met systemen elders in de wereld.

Dit stimuleert innovatie, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid door mobiliteit en geeft lesgevers en studenten de kans om mee te doen aan EU-programma’s en hun horizon te verruimen. Europese universiteiten hebben een goede naam als het gaat om internationalisering. Ze hebben bijgedragen aan internationale curricula en gezamenlijke diploma’s, internationaal onderzoek en innovatieprojecten gestimuleerd, en de uitwisseling van studenten, lesgevers en kennis aangemoedigd.