Il-kooperazzjoni internazzjonali u d-djalogu politiku

Minbarra l-fokus internazzjonali qawwi ta’ Erasmus+, il-Kummissjoni Ewropea għandha politika attiva għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni (b’mod partikolari l-edukazzjoni għolja) u t-taħriġ ma’ pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea (UE).

Dwar xiex inhuma?

Minbarra l-fokus internazzjonali qawwi ta’ Erasmus+, il-Kummissjoni Ewropea għandha politika attiva għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni (b’mod partikolari l-edukazzjoni għolja) u t-taħriġ ma’ pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea (UE), b’ħames prijoritajiet ewlenin:

  1. Biex tippromwovi l-UE bħala ċentru ta’ eċċellenza fl-edukazzjoni u t-taħriġ
  2. Biex tappoġġja lil pajjiżi sħab barra l-UE fl-isforzi tagħhom lejn il-modernizzazzjoni
  3. Biex tippromwovi valuri komuni u akter fehim bejn il-popli u l-kulturi differenti
  4. Biex tappoġġja lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoi għolja fl-UE u lil hinn fl-isforzi tal-internazzjonalizzazzjoni tagħhom
  5. Biex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi u tar-riżorsi umani fl-UE u lil hinn permezz ta’ tagħlim, tqabbil u skambji reċiproċi ta’ prattika tajba.

Għaliex huma meħtieġa?

Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE ttejjeb il-kwalità tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE u lil hinn permezz tal-promozzjoni tat-tagħlim bejn il-pari u t-tqabbil ma’ sistemi ta’ edukazzjoni fid-dinja kollha.

Hija tixpruna l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi permezz tal-mobilità, u toffri opportunitajiet għall-istaff u għall-istudenti biex iwessgħu l-orizzonti tagħhom billi jipparteċipaw fi programmi tal-UE. L-universitajiet Ewropej għandhom rekord pożittiv ta’ internazzjonalizzazzjoni; huma ffaċilitaw l-iżvilupp ta’ kurrikuli internazzjonali u lawrji konġunti, rawmu proġetti internazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni, u appoġġjaw l-iskambju tal-istudenti, tal-istaff , u tal-għarfien.