Tarptautinis bendradarbiavimas ir dialogas politikos klausimais

Komisija ne tik siekia stiprios tarptautinės programos „Erasmus+“ orientacijos, bet ir aktyviai bendradarbiauja su ES nepriklausančiomis šalimis švietimo ir mokymo politikos srityse.

ES aukštojo mokslo prioritetai

Penki pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) aukštojo mokslo srities prioritetai yra:

  • siekti, kad ES būtų švietimo ir mokymo srities kompetencijos centras,
  • remti šalis partneres už ES ribų, siekiančias modernizuoti savo švietimo ir mokymo sistemas,
  • skatinti bendras vertybes ir geresnį skirtingų tautų ir kultūrų tarpusavio supratimą,
  • remti valstybių narių ir kitų šalių aukštojo mokslo institucijas, siekiančias tarptautinti nacionalines švietimo ir mokymo sistemas,
  • gerinti švietimo ir mokymo paslaugų kokybę ES ir už jos ribų, pasitelkiant tarpusavio mokymąsi, gerosios patirties palyginimą ir keitimąsi ja.

Kaip bendradarbiavimas padeda tobulinti visuotinį švietimą

Bendradarbiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis gerinama švietimo ir mokymo kokybė ES ir už jos ribų, nes skatinamas tarpusavio mokymasis ir viso pasaulio švietimo sistemų lyginamoji analizė. Taip skatinamos inovacijos ir darbo vietų kūrimas pasitelkiant judumą, o darbuotojams ir studentams suteikiama galimybių plėsti akiratį dalyvaujant ES programose.

Europos universitetai yra pasiekę labai gerų tarptautinimo veiklos rezultatų. Jie padėjo parengti tarptautines studijų programas ir jungtinius laipsnius, skatino tarptautinius mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, rėmė studentų, darbuotojų ir žinių mainus.

Tai tapo įmanoma dėl Bolonijos proceso, kuriuo Europos šalys susitarė restruktūrizuoti savo aukštojo mokslo sistemas, siekdamos palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir padaryti jį veiksmingesnį.

Dėl to ES tarptautiniuose dialoguose politikos klausimais su ne Europos šalimis dažnai remiamasi šiomis žiniomis ir patirtimi, kad tarptautinimas turi būti neatsiejamas nuo politikos reformos.