Tarptautinis bendradarbiavimas ir dialogas politikos klausimais

Be programos „Erasmus+“, kuri yra itin orientuota į tarptautinį matmenį, Europos Komisija vykdo aktyvią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo (ypač aukštojo mokslo) srityje politiką, skirtą Europos Sąjungai (ES) nepriklausančioms šalims.

Bendroji informacija

Be programos „Erasmus+“, kuri yra itin orientuota į tarptautinį matmenį, Europos Komisija vykdo aktyvią bendradarbiavimo švietimo ir mokymo (ypač aukštojo mokslo) srityje politiką Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių šalių atžvilgiu. Nustatyti penki šios politikos prioritetai:

  1. Siekti, kad ES būtų švietimo ir mokymo srities kompetencijos centras.
  2. Remti ES nepriklausančių šalių partnerių modernizavimo pastangas.
  3. Skatinti bendras vertybes ir geresnį skirtingų tautų ir kultūrų tarpusavio supratimą.
  4. Remti valstybių narių ir aukštojo mokslo įstaigų ES ir už jos ribų tarptautinimo pastangas.
  5. Gerinti paslaugų ir žmogiškųjų išteklių kokybę ES ir už jos ribų pasitelkiant tarpusavio mokymąsi, gerosios patirties palyginimą ir keitimąsi ja.

Kodėl to reikia?

Bendradarbiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis gerinama švietimo ir mokymo kokybė ES ir už jos ribų, nes skatinamas tarpusavio mokymasis ir lyginimas su viso pasaulio švietimo sistemomis.

Taip skatinamos inovacijas ir darbo vietų kūrimas pasitelkus judumą, taip pat darbuotojams ir studentams suteikiama galimybių plėsti akiratį dalyvaujant ES programose. Europos universitetai yra pasiekę gerų tarptautinimo veiklos rezultatų – jie padėjo parengti tarptautines mokymo programas ir jungtinius laipsnius, skatino tarptautinius mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus bei rėmė studentų, darbuotojų ir žinių mainus.