Nemzetközi együttműködés és szakpolitikai párbeszéd

Az Erasmus+ program erős nemzetközi fókusza mellett a Bizottság aktívan együttműködik harmadik országokkal az oktatás és képzés terén.

A felsőoktatás uniós prioritásai

Az Európai Unió öt fő prioritása a felsőoktatás terén a következő:

  • Az EU mint oktatási és képzési kiválósági központ népszerűsítése
  • Az EU-n kívüli partnerországok támogatása az oktatási és képzési rendszereik korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseikben
  • A különböző népek és kultúrák között a közös értékek, valamint egymás jobb megértésének előmozdítása
  • Az EU-beli és az EU-n kívüli felsőoktatási intézmények támogatása a nemzeti oktatási és képzési rendszerek nemzetközivé tételére irányuló erőfeszítéseikben
  • Az oktatási és képzési szolgáltatások minőségének javítása az EU-ban és azon kívül az egymástól való tanulás, az összehasonlítás és a bevált gyakorlatok megosztása révén

Hogyan javítja a nemzetközi együttműködés a globális oktatás színvonalát?

A nem uniós államokkal folytatott együttműködés az EU-ban és azon kívül egyaránt javítja az oktatás és képzés minőségét azáltal, hogy előmozdítja az egymástól való tanulást és a világ oktatási rendszereinek összehasonlító elemzését. A mobilitással fellendíti az innovációt és a munkahelyteremtést, valamint lehetőséget kínál az alkalmazottak és a diákok számára, hogy az uniós programokban való részvételük révén szélesítsék látókörüket.

Az európai egyetemek a nemzetközivé válás területén komoly múlttal rendelkeznek. Nemzetközi tantervek és közös képzési programok kialakítását mozdítják elő, nemzetközi kutatási és innovációs projektekben segédkeznek, valamint támogatják a diák- és személyzeti csereprogramokat és a tudásmegosztást.

Mindezt a bolognai folyamat tette lehetővé, amelynek keretében az európai országok megállapodtak abban, hogy a határokon átnyúló együttműködés megvalósíthatóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében átszervezik felsőoktatási rendszereiket.

Az EU-nak a partnerországokkal folytatott nemzetközi politikai párbeszédei ezért – a szakpolitikai reformokkal párhuzamosan – gyakran építenek e szakértelemre és a nemzetközivé válás területén szerzett tapasztalatokra.