Međunarodna suradnja i politički dijalog

Osim snažne međunarodne dimenzije programa Erasmus+, Europska komisija provodi aktivnu politiku za suradnju u području obrazovanja (posebno visokog) i osposobljavanja sa zemljama koje nisu članice EU-a.

O čemu je riječ?

Osim snažne međunarodne dimenzije programa Erasmus+, Europska komisija provodi aktivnu politiku suradnje u području obrazovanja (posebno visokog) i osposobljavanja sa zemljama koje nisu članice EU-a, koja obuhvaća pet glavnih prioriteta:

  1. promicanje EU-a kao centra izvrsnosti u obrazovanju i osposobljavanju
  2. pružanje potpore partnerskim zemljama izvan EU-a u modernizaciji
  3. promicanje zajedničkih vrijednosti i boljeg razumijevanja među različitim narodima i kulturama
  4. pružanje potpore državama članicama i ustanovama visokog obrazovanja u EU-u i izvan njega u međunarodnom radu
  5. poboljšanje kvalitete usluga i ljudskih resursa u EU-u i izvan njega s pomoću uzajamnog učenja, uspoređivanja i razmjene dobre prakse.

Zašto je to potrebno?

Suradnjom sa zemljama koje nisu članice EU-a poboljšava se kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja u EU-u i šire promicanjem uzajamnog učenja i usporedbama obrazovnih sustava diljem svijeta.

Potiču se inovacije i stvaranje radnih mjesta kroz mobilnost te osoblju i studentima nude mogućnosti za stjecanje novih iskustava sudjelovanjem u programima EU-a. Europska sveučilišta otvorena su međunarodnoj suradnji te rade na razvoju međunarodnih i zajedničkih studijskih programa, potiču međunarodne istraživačke i inovacijske projekte te podržavaju razmjenu studenata, osoblja i znanja.