Međunarodna suradnja i politički dijalog

Osim snažne međunarodne dimenzije programa Erasmus+, Europska komisija aktivno surađuje sa zemljama koje nisu članice EU-a u području politike obrazovanja (posebno visokog) i osposobljavanja .

Prioriteti EU-a za visoko obrazovanje

Pet je glavnih prioriteta Europske unije u području visokog obrazovanja:

  • promicanje EU-a kao centra izvrsnosti u obrazovanju i osposobljavanju
  • pružanje potpore partnerskim zemljama izvan EU-a u modernizaciji njihovih sustava obrazovanja i osposobljavanja
  • promicanje zajedničkih vrijednosti i boljeg razumijevanja među različitim narodima i kulturama
  • pružanje potpore ustanovama visokog obrazovanja u državama članicama i izvan njih u međunarodnom radu u području sustava obrazovanja i osposobljavanja
  • poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja u EU-u i izvan njega s pomoću uzajamnog učenja, uspoređivanja i razmjene dobre prakse.

Kako se suradnjom stvara bolje globalno obrazovanje

Suradnjom sa zemljama koje nisu članice EU-a poboljšava se kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja u EU-u i šire promicanjem uzajamnog učenja i usporedbama nacionalnih obrazovnih sustava diljem svijeta. Potiču se inovacije i stvaranje radnih mjesta kroz mobilnost te osoblju i studentima nude mogućnosti za stjecanje novih iskustava sudjelovanjem u programima EU-a.

Europska sveučilišta otvorena su međunarodnoj suradnji te rade na razvoju međunarodnih i zajedničkih studijskih programa, potiču međunarodne istraživačke i inovacijske projekte te podržavaju razmjenu studenata, osoblja i znanja.

To je moguće zahvaljujući Bolonjskom procesu u okviru kojeg su se europske zemlje dogovorile da će restrukturirati svoje sustave visokog obrazovanja kako bi se olakšala i poboljšala međunarodna suradnja.

Međunarodni dijalog o politikama koji EU vodi s trećim zemljama stoga se često oslanja na tu stručnost i iskustvo koje govori da je za snažniju međunarodnu dimenziju potrebna reforma politike.