Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu

EU:n Erasmus+ -ohjelmalla on vahva kansainvälinen ulottuvuus, minkä lisäksi Euroopan komissio tekee muutakin aktiivista koulutusalan yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

EU:n prioriteetit korkea-asteen koulutuksessa

Euroopan unionilla on viisi keskeistä prioriteettia korkeakoulutuksen alalla:

  • EU:n edistäminen koulutuksen osaamiskeskuksena
  • EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden tukeminen koulutusjärjestelmien uudistamisessa
  • Eri kansojen ja kulttuurien yhteisten arvojen ja keskinäisen yhteisymmärryksen edistäminen
  • Korkeakoulujen avustaminen kansainvälisten yhteyksien luomisessa EU-maissa ja EU:n ulkopuolella
  • Koulutuksen ja koulutuspalvelujen laadun parantaminen EU:ssa ja sen ulkopuolella keskinäisen oppimisen, vertailun ja parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla.

Yhteistyöllä kohti maailmanlaajuisesti parempaa laatua

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa parantaa koulutuksen laatua EU:ssa ja sen ulkopuolella. Se edistää vertaisoppimista ja koulutusjärjestelmien vertailua maailmanlaajuisesti. Yhteistyö lisää liikkuvuutta ja sitä kautta innovointia ja työpaikkojen luomista, ja EU-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille ja opetushenkilöstölle uusia näköaloja.

Eurooppalaiset korkeakoulut ovat hyvin kansainvälisiä. Ne ovat kehittäneet kansainvälisiä opetussuunnitelmia ja yhteistutkintoja, tukeneet kansainvälisiä tutkimus- ja innovointihankkeita ja edistäneet opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja tietojen vaihtoa.

Tämä kaikki on mahdollista Bolognan prosessin ansiosta. Siinä Euroopan maat uudistavat korkeakoulutusjärjestelmiään koordinoidusti, jotta maiden välinen yhteistyö helpottuisi ja tehostuisi.

EU:n kansainvälinen vuoropuhelu EU:n ulkopuolisten maiden kanssa perustuukin usein tästä saatuun kokemukseen ja osaamiseen, jossa tiedostetaan kansainvälisyyden tarve toimintapoliittisia uudistuksia tehtäessä.