Kansainvälinen yhteistyö ja vuoropuhelu

EU:n Erasmus+ -ohjelmalla on vahva kansainvälinen ulottuvuus, minkä lisäksi Euroopan komissio tekee muutakin aktiivista koulutusalan yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (erityisesti korkea-asteen koulutuksessa).

Mistä on kyse?

EU:n Erasmus+ -ohjelmalla on vahva kansainvälinen ulottuvuus, minkä lisäksi Euroopan komissio tekee muutakin aktiivista koulutusalan yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (erityisesti korkea-asteen koulutuksessa). Yhteistyö perustuu viiteen keskeiseen prioriteettiin:

  1. EU:n edistäminen koulutuksen osaamiskeskuksena
  2. EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden tukeminen koulutuksen uudistamisessa
  3. Eri kansojen ja kulttuurien yhteisten arvojen ja keskinäisen yhteisymmärryksen edistäminen
  4. EU-maiden ja korkeakoulujen avustaminen kansainvälisten yhteyksien luomisessa EU:ssa ja sen ulkopuolella
  5. Palvelujen ja henkilöresurssien laadun parantaminen EU:ssa ja sen ulkopuolella keskinäisen oppimisen, vertailun ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

Miksi sitä tarvitaan?

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa parantaa koulutuksen laatua EU:ssa ja sen ulkopuolella. Se edistää vertaisoppimista ja koulutusjärjestelmien vertailua maailmanlaajuisesti.

Yhteistyö lisää liikkuvuutta ja sitä kautta innovointia ja työpaikkojen luomista, ja EU-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille ja opetushenkilöstölle uusia näköaloja. Eurooppalaiset korkeakoulut ovat hyvin kansainvälisiä; ne ovat kehittäneet kansainvälisiä opetussuunnitelmia ja yhteistutkintoja, tukeneet kansainvälisiä tutkimus- ja innovointihankkeita ja edistäneet opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja tietojen vaihtoa.